Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Åtgärda gångvägen mellan Köpmansgatan och Ormekullevägen

2019 lät Alingsås kommun anlägga en ny gångväg mellan Köpmansgatan och Ormekullevägen.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

På grund av de stora höjdskillnaderna behövdes det många och långa trappor. En ny gångväg som fort blev ett populärt promenadstråk och även en fin träningsplats, eftersom det inte fanns något liknande på någon annan plats i stan.

En tid efter färdigställandet kom kommunen på den ”geniala idén” att låta dagvattnet från Ormekullevägen rinna ut i slänten ovanför de nyligen anlagda trapporna vid Ormekullen. Åtgärden togs uppenbart helt utan konsekvenstänk, eftersom det snart visade sig att dagvattnet kom att spola bort delar av underlaget för trapporna.

Hösten 2019 uppmärksammade jag kommunen om den uppkomna situationen, samt om riskerna för att någon skulle komma till skada. Jag fick då svar från en exploateringsingenjör om att man skulle se över vad som behövde göras, samt lovade att återkomma med besked. Än i dag, 3 år senare, har jag inte hört något. Det enda som gjorts är att man satt upp avspärrningar vid gångvägens anslutning till de båda gatorna.

Förutom problemet med dagvattnet visade det sig snart att gångvägen även låg på fel plats. Det blev uppenbart när tomterna för Prästerydsvägens förlängning sattes ut. Gångvägen gick nämligen rakt genom tomten för Prästerydsvägen 67. Där det i dag står en nybyggd villa.

För att inte dagvattnet från Ormekullen ska rinna in på de nya tomterna har man nyligen gjort ett ”dike” för att avleda dagvattnet. Betr. trapporna har dock ingenting gjorts för att dagvattnet inte fortsättningsvis skall spola bort det som finns kvar av underlaget.

Min fundering är nu om gångvägen, som finns med på gällande stadsplan, kommer att återställas eller om resterna av trapporna vid Ormekullen ska stå som ett monument över inkompetens och slöseri med skattemedel. Dessutom borde kommunen snarast färdigställa gångvägens anslutning mot den nya delen av Prästerydsvägen.

C Söderström