Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Barns rätt till trygghet och skydd behöver stärkas

I början av året hittades den treåriga flickan Lilla hjärtat död hos sina biologiska föräldrar där hon placerats efter att ha levt hela sitt liv i ett familjehem. Föräldrarnas rätt till sitt barn fick gå före barnets rätt till trygghet.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

Under årens lopp har många barn farit illa när deras rättigheter fått stå tillbaka medan föräldrarnas rätt har värnats. Det är hög tid att börja sätta barns rättigheter främst!

Med Miljöpartiet i regering tillförs 100 miljoner kronor i akuta krispengar till organisationer som hjälper barn i utsatta situationer och kvinnor och barn som utsätts för våld. Under coronakrisen riskerar kvinnor och barns utsatthet att förvärras, därför måste stödet öka. För Miljöpartiet kommer stöd till barn och våldsutsatta alltid att vara prioriterat.

Vi föreslår därför följande åtgärder:

1. Inför en Lex Lilla hjärtat. Barn ska inte ryckas upp från familjehem där de har sin trygghet och anknytning.

2. Stärk barnperspektivet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Barn ska inte tvingas till umgänge med en våldsutövande förälder som de är rädda för och far illa av att träffa.

3. Möjliggör för barn att få stöd även när föräldrarna säger nej. Socialtjänsten måste kunna hjälpa barn även om föräldrarna motsätter sig det.

4. Förbättra situationen för barnfamiljer som riskerar hemlöshet på grund av våld. Barn som flytt från en våldsam pappa behöver trygghet, inte osäkra boendeförhållanden.

5. Stärk barnets rätt att få göra sin röst hörd. Barn måste kunna prata med sin socialsekreterare utan att föräldrarna lyssnar, annars finns risk att barn inte vågar berätta att de far illa.

Barns uppväxt går inte i repris. I den krissituation som vi nu befinner oss i är det särskilt viktigt att skydda barn och se till att barnets bästa kommer i främsta rummet.

Per Bolund MP, språkrör, Åsa Lindhagen MP, jämställdhetsminister, Janine Alm Ericson MP, riksdagsledamot, Anna Hansson MP, ledamot kommunstyrelsen, Britt-Marie Kuylenstierna MP, ledamot kommunfullmäktige, Harriet Ljungdahl MP, ersättare socialnämnden