Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Byggnationen som föreslås sydväst om Villa Strandgården är placerad på ”fel” sida av Lövekullevägen och inkräktar både fysiskt och visuellt på den spektakulära utsikten från krönet av Lövekullevägen över det stora triangulära fältet mot sjön, skriver Viveka Ramstedt. Bild: Filippa Eckert
Byggnationen som föreslås sydväst om Villa Strandgården är placerad på ”fel” sida av Lövekullevägen och inkräktar både fysiskt och visuellt på den spektakulära utsikten från krönet av Lövekullevägen över det stora triangulära fältet mot sjön, skriver Viveka Ramstedt. Bild: Filippa Eckert

Bygg inte på Lövekulle Ängar!

Det är med stor besvikelse jag konstaterar att kommunen, i strid med sin gällande översiktsplan, och trots tidigare löften om att ängsmarken i Lövekulle ska reserveras för natur och fritidsliv, nu ändå planerar att placera 500 nya lägenheter i sydöstra delen av Lövekulle Ängar.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

LÄS MER: Så kan Mjörnstranden se ut om fem år – nytt förslag på bordet

LÄS MER: Glädjande besked för Lövekulle ängar

LÄS MER: Förslag om nya bostäder i Lövekulle skrotas

Det är visserligen en relativt begränsad utbyggnad, i jämförelse med tidigare skräckförslag från lokala byggmästare, där i stort sett varje öppen markyta föreslogs täckt av hus. Men även om huvuddelen av den föreslagna nybebyggelsen nu förlagts till markremsan mellan Lövekullevägen och järnvägen, finns det en enklav som är extremt kontroversiell.

Den bostadsgrupp som föreslås sydväst om Villa Strandgården är inte bara placerad på ”fel” sida av Lövekullevägen; den inkräktar dessutom både fysiskt och visuellt på det viktigaste landskapselementet i hela området; den spektakulära utsikten från krönet av Lövekullevägen över det stora triangulära fältet mot sjön.

LÄS MER: Låt Mjörnstranden vara en pärla för alingsåsarna!

LÄS MER: Förstör inte Mjörnstranden

Bostadsgruppen är dessutom placerad mittför områdets huvudentré via järnvägsbron från Stadsskogen, och är kraftigt exponerad, både mot Fritidsvägen och fältet. Den strider direkt mot det gällande planprogrammet för området, som har som målbild att ”bevara naturmiljön och lugnet i de västra delarna av området och skapa områden för aktivitet i nordost mot Sörhaga, Nolhaga park och stadskärnan”. Är det verkligen rimligt att göra ett så stort avsteg från sina egna kriterier, för ett så pass begränsat tillskott av bostäder?

Den föreslagna exploateringsgraden är också uppseendeväckande hög i dessa ”lantliga” omgivningar. Trevåningsbebyggelse i fonden för områdets huvudentré från Stadsskogsbron, omedelbart inpå den byggnadshistoriskt värdefulla Villa Strandgården? Det är inte så här man vill att framtidens rekreationssökande ska möta Lövekulleområdet, och av flera olika skäl är det svårt att förstå varför just detta parti över huvud taget föreslås för bebyggelse.

Viveka Ramstedt, boende i Lövekulle och planarkitekt med 40 års erfarenhet