Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Jenny Schagerlind

Bygg upp Vårgårda, bygg inte sönder

Vi lämnar Alingsås för att flytta tillbaka till Vårgårda. Tyvärr grumlas glädjen över beslutet av beskedet, att Vårgårda kommun inte förstår värdet av att bevara tätortens få grönområden.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

I Alingsås, som vi lämnar, blandas ett aktivt kommersiellt centrum med parker i alla riktningar. Det har gjort att Alingsås har blivit en stad man gärna besöker, etablerar sig i och bor i. Vårgårda riskerar att gå i helt fel riktning.

Vårgårda har gott om ytor för en lyckad förtätning, men har inget överskott på parkmiljöer i centrum. Därför bör varje grön oas i centrums närhet värderas och vårdas.

För att kommunen ska kunna attrahera nyetableringar av företag krävs också en attraktiv boendemiljö i olika kostnadsklasser. En förtätning av Vårgårda centrum kan erbjuda billiga bostäder med närhet till butiker, matställen och service, vilket i sin tur ger ett större kundunderlag och nyetableringar. Därför bör Vårgårda kommun möjliggöra ökad bebyggelse av lägenheter på de outnyttjade ytorna på båda sidor Centrumgatan och längs Järnvägsgatan.

Vårgårda ökar i attraktionskraft med en förtätad och högre bebyggelse i centrum, men bara om man vårdar och utvecklar de gröna oaserna. Kombination av bra geografiskt läge, ett förtätat centrum, centrumnära villabebyggelse och ett starkt näringsliv kommer att stärka Vårgårda som en attraktiv kommun för företagsetableringar och inflyttning.

Hallaberget bör bebyggas sparsamt med parhus och villor i max två våningar. Då kan områdets rekreationsvärde bevaras och utvecklas samtidigt som Vårgårda får möjlighet att erbjuda exklusiva tomter som ett led i att locka nya företag till kommunen.

Det är angeläget att Vårgårda kan erbjuda bra service och bra bostäder, men det vore ett allvarligt misstag att utradera de få skogs och parkytor som finns i de centrala delarna. Några få träd mellan gator och parkeringsplatser är inte en park.

Alf Pettersson

LÄS MER: Hilmersson: "Vi har inte bestämt oss färdigt än"

LÄS MER: "Bygg inte bort Vårgårdas grönområden!"

LÄS MER: Vi blir nonchalant bemötta

LÄS MER: Proteststorm mot byggplanerna på Hallaberget