Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Byggbranschen tar nästa steg för att förbättra arbetsmiljön

Nyss avslutades den europeiska arbetsmiljöveckan. För oss i byggbranschen i Sverige är det ett tillfälle att påminna oss själva om de senaste decenniernas stora framsteg som gjorts vad gäller arbetsmiljö.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

Faktum är att Sverige idag i flera avseenden är ett föregångsland vad gäller säkerhet. Men vi har fortfarande områden som kan bli bättre.

Sverige ligger långt fram när det gäller arbetsmiljö och säkerhet inom bygg-och anläggningsbranschen. Den arbetsrelaterade ohälsan i byggsektorn minskar påtagligt. Olycksfrekvensen har halverats sedan 1990-talet. Tvärtemot vad många tror är byggbranschen en av de branscher som har lägst antal arbetssjukdomar. Vi är en bransch där många trivs och kan arbeta långt upp i åldrarna.

Att vi gjort stora framsteg beror såklart på ett stort engagemang och uthålligt förbättringsarbete i de enskilda företagen. Men det är också en följd av att Byggföretagen som branschorganisation arbetat systematiskt för en säkrare arbetsmiljö. Våra arbetsmiljörådgivare ger kontinuerligt råd och stöd till medlemsföretag. För att minska antalet olyckor ytterligare blev den 1 juli 2021 Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning obligatorisk vid alla byggen där våra medlemsföretag driver verksamhet. Idag har ca 300 000 människor gått utbildningen.

Bra arbetsmiljö är viktig för alla. Under årets arbetsmiljövecka lanserar Byggföretagen därför tillsammans med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen en satsning för att förbättra chefers och tjänstemäns arbetsmiljö. Målet är att genom ett dialogverktyg stödja samtal om den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser runt om i landet. Eftersom chefers och tjänstemäns arbetsmiljö ofta påverkar andras arbetsmiljöförhållanden så är det här en satsning som kan påverka många.

Vi har kommit långt i arbetet, men är långt ifrån klara. Självklart är vi inte nöjda förrän antalet allvarligt skadade eller omkomna på våra arbetsplatser är noll. Genom att gång på gång påminna oss själva om vikten av att följa alla säkerhetsföreskrifter, att vi ska jobba säkert eller inte alls och dela med oss av goda och dåliga erfarenheter minskar vi risken att nya olyckor sker. Bara så kan vi nå vårt mål att ingen ska skadas på en byggarbetsplats i Sverige.

Henrik Prohászka, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen i väst

Daniel Strandell, bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen i väst