Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

I en levande demokrati är det avgörande att det finns förtroendevalda som kan säkerställa medborgarnas delaktighet, skriver insändarskribenterna. Bild: Kenny Hjälte
I en levande demokrati är det avgörande att det finns förtroendevalda som kan säkerställa medborgarnas delaktighet, skriver insändarskribenterna. Bild: Kenny Hjälte

Demokratin rationaliserad och distanserad från individen!

I Sverige har vi en representativ demokrati. Vi väljer våra representanter till riksdagen, regionerna, kommunerna och Europaparlamentet.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

I regeringsformen står det att all offentlig makt utgår från folket, där riksdagen är dess främsta företrädare. Länken till medborgarna är central. Under senare år har vi sett hur demokratin utmanats! Beror detta på att allt fler tappat tilliten till det politiska systemet och eller dess företrädare?

Tillsammans med Elver Jonsson adresserade vi dessa frågor, sista gången så sent som i oktober förra året. Elver var en förebild för oss. Hans gärning präglades av respektfullt politiskt ledarskap. Självklart valdes han i demokratiska val, men Elvers unicitet var hans djupa folkliga förankring i folkrörelserna och var därigenom en viktig länk mellan medborgarna och de beslutande församlingarna.

Antalet medlemmar i politiska partier har minskat kraftigt de senaste decennierna (Från 15% till 3%). Hur lågt kan antalet politiskt engagerade personer bli och fortfarande anses fungera som länken mellan folkviljan och de politiska besluten? Hur påverkas den breda folkliga förankringen av det minskade antalet medlemmar i folkrörelseorganisationerna. Har detta påverkat distanseringen mellan medborgare och politiker?

Några aktuella lokala exempel på detta är att Kommunfullmäktige möten ställts in med motivering att det inte finns ärenden! Vidare, under hösten beslutade gruppledarna för majoriteten av de politiska partierna att avstå debatt, angående budget pga som det angavs pandemin! I praktiken innebar det att flera beslut togs i en liten krets av politiker, utan en öppen debatt i Alingsås högsta beslutande demokratiska församling.

Ett annat aktuellt fall är Vård och Äldreomsorgen, där spridningen av Covid-19 innebär stora utmaningar. Trots behovet av satsning för att säkerställa kvaliteten läggs fokus på besparingar i allt från matlådor och neddragningar av nu främst hemtjänstpersonal. Hur ser egentligen länken mellan brukarna, och medborgarna ut?

Ett ytterligare exempel är Henrik som efter mer än 25 år blev uppsagd pga arbetsbrist, när det egentligen handlade om en omorganisation. Tack vare stöd från nära vänner, ett nätverk på Facebook och att en politiker till slut satte ner foten åstadkoms en förändring med ett för Henrik positivt resultat. En mobilisering på Facebook med mer än 10000 underskrifter i sociala medier blev den avgörande länken. Innebär den digitala trenden att samhället och de politiska partierna i ökad utsträckning måste anamma sociala media för att stärka kommunikationen till väljarna?

Elver Jonsson var genom sitt ledarskap och folkliga förankring en viktig inspirationskälla och vi menar att det i en levande demokrati är avgörande att det finns tidsaktuella strukturer, metoder och förtroendevalda som kan säkerställa medborgarnas delaktighet för att återupprätta tilliten i det politiska samtalet.

Finn Björklund

Elof Dimenäs

Mikael Lindgren