Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

På E 20 genom Alingsås fraktas dagligen olika typer av farligt gods, inklusive lastbilar med gastuber. Så vad gör då de ansvariga politikerna i Alingsås för att undanröja den tickande E 20 bomben i Alingsås? Den frågan ställer signaturen BA. Bild: Andreas Carlsson
På E 20 genom Alingsås fraktas dagligen olika typer av farligt gods, inklusive lastbilar med gastuber. Så vad gör då de ansvariga politikerna i Alingsås för att undanröja den tickande E 20 bomben i Alingsås? Den frågan ställer signaturen BA. Bild: Andreas Carlsson

E 20 – en tickande bomb!

Har idag, den 18 november, sett TV nyheterna om olyckan med en brinnande lastbil med gastuber på E 18 vid Västerås. De exploderande gastuberna såg ut som bomber i en krigszon i Mellan Östern, men det var en europaväg i Sverige som visades.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

E 18 blev totalavstängd under nära 24 timmar. Nu går förstås tanken direkt till vad som händer om/när en liknande olycka inträffar på E 20 genom centrala Alingsås. Är en liknande olycka osannolik? Nej, inte alls.

På E 20 genom Alingsås fraktas dagligen olika typer av farligt gods, inklusive lastbilar med gastuber lik den vid E 18 olyckan. Ett exempel på tidigare varningsklockor var den brinnande tankbilen på södra infarten till Alingsås i februari, 2021.

Så vad gör då de ansvariga politikerna i Alingsås för att undanröja den tickande E 20 bomben i Alingsås? Jo, hösten 2020 bildades ett samhällsstrategiskt team bestående av 5 personer med olika kompetensområden. Med i gruppen är också kommunledningens infrastrukturstrateg. Gruppens uppgift är, vad jag förstår, att bistå kommunledningen med expertis vid viktig samhällsutveckling.

Denna månad har kommunledningen haft ett år på sig att med expertgruppens bistånd äntligen bli mogna för beslut i E 20 frågan. Den tiden måste väl vara mer än tillräcklig?

Icke så. För att förhala ett nödvändigt, men obekvämt beslut ytterligare, anlitar kommunledningen ett externt konsultföretag för att göra en enkät. Denna skall skickas ut till utvalda hushåll i Alingsås och de utvalda ska få tycka till i bland annat E 20 frågan.

Man litar tydligen inte tillräckligt på sin egen expertgrupp utan är beredda att betala ett konsultföretag för att utföra en enkät. Otroligt!

När en enkät skickas ut måste, enligt undertecknad, ett faktablad bifogas enkäten.

Faktabladet bör visa antalet personbilar resp. lastbilar/långtradare som idag och framöver passerar Alingsås via E 20. Det bör också redovisas antalet fordon med farlig last och vilken typ av farlig last de har. Vidare ska säkerhetsavstånd vid olycka med farligt gods redovisas. Bullernivåer och luftföroreningar ska förstås också vara med.

Alingsåsare, kräv ett faktablad enligt ovan innan ni fyller i den planerade enkäten.

Först efter beaktande av fakta kan ett meningsfullt svar erhållas på enkäten.

Under tiden tickar Alingsås E 20 bomben vidare. Slutligen en medborgarfråga. Vem/vilka bär ansvaret om/när en allvarlig olycka sker/skett på E 20 genomfarten i Alingsås?

BA