Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En detaljplan upphör aldrig per automatik att gälla

Kommentar till yttrandet från ledamöter och ersättare* i samhällsbyggnadsnämnden som är ställd till kommunfullmäktige. *Jag kallar dessa LOE för enkelhetens skull.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

LÄS OCKSÅ: Klart med nya politiska organisationen – nämnder görs om

LÄS OCKSÅ: Nämnden hoppas på upprättelse efter utredning

LÄS OCKSÅ: Strid om nämndens vara eller icke vara – ”viker ner sig”

Kommunrevisorerna skriver när de avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden, ”brister i styrning och intern kontroll samt bristande lagefterlevnad vad avser bygglovsbeslut”. LOE skriver att de inte förstår vad som menas med ”brister i styrning och intern kontroll”. Detta förstår väl alla? Men LOE förstod uppenbarligen vad revisorerna menar med ”bristande efterlevnad vad avser bygglovsbeslut” och det är ju inte konstigt då detta var signum för den tidigare nämnden, just bristande efterlevnad av bygglovsbeslut.

LOE lutar sig vidare mot en ”snarlik” process i Kalmar. Alltså inte en exakt likadan process utan bara en snarlik. Vad är det för intressant med den, inte ett skvatt anser jag då den är snarlik och inte exakt. Vidare halmstrå från Kalmar är att förvaltningschef och kommunjurist säger att en extern granskning som gjordes i Alingsås kan vara olaglig. Kan vara olaglig, smaka på det, alltså inte olaglig, utan bara kan vara. Alltså av noll juridiskt värde.

De återger även gärna vad professorn i förvaltningsrätt Olle Lundin säger och låt mig citera hans sammanfattning. Han skriver, ”det är onekligen på gränsen till vad som är tillåtet” med anledning av hur kommunstyrelsen i Alingsås agerat när de tillsatte en extern granskning av samhällsbyggnadsnämnden. På gränsen på vad som är tillåtet, med andra ord var det fullt tillåtet och lagligt annars hade han skrivit att det var olagligt. Ungefär som att köra bil i 50km i timmen på en femtioväg, på gränsen till tillåtet, men fullt tillåtet och lagligt.

Tvärsemot vad LOE anser så har kommunstyrelsen i Alingsås haft fullt lagstöd när de tillsatte en extern granskning som kom fram till att över 80 procent av de beviljade byggloven stred mot lagen, med andra ord olagliga. Kommunrevisionen har också på ett förtjänstfullt sätt tagit sitt unika beslut och ansvar att inte bevilja ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden. För inte kan väl LOE anse att när tjänstemän i Kalmar säger ”kan vara olaglig” och Olle Lundin säger ”på gränsen till vad som är tillåtet” anse att det ska läsas, inte tillåtet och olagligt. Så desperata kan väl inte ens samhällsbyggnadsnämndens tidigare politiker med bygglovsexperterna i C och L i spetsen vara?

Vad värre är det är att LOE inte har förstått ett dugg vad det gäller detaljplaner och dess giltighet. De försöker medvetet lura kommunfullmäktige att tro att en detaljplan och dess bestämmelser vid en viss tidpunkt upphör att gälla. En detaljplan upphör aldrig per automatik att gälla, den gäller ända tills den ersätts av en ny. En detaljplan är en garanti för alla som bor eller tänker bo där. En garanti att all byggnation sker inom det planen tillåter. LOE hade satt i system att hänvisa till att planen är gammal och att gamla planer tillåter avvikelser i parti och minut. Inget kan vara felaktigare.

Jan Jonsson