Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Förlegat tänk med höjt lånetak

Vi i Miljöpartiet motsätter oss ett permanent höjt lånetak från 4 miljarder till 5 miljarder kronor. Vi anser att det inte är hållbart beslut.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

Från ett ekonomiskt perspektiv är kommunen redan utsatt för en hög ränterisk. Kommunkoncernen har en soliditet på ca 25 procent. Det är en låg soliditet. Om kommunens genomsnittliga ränta exempelvis skulle gå från nuvarande ca 0,55 procent till 5,5 procent så innebär det att kommunens räntekostnader går från ca 20 miljoner kr till ca 200 miljoner kr per år. Detta riskerar att tränga undan kärnverksamhet och annan viktig verksamhet. Inflationen är redan på uppgång, vilket nu också skapar ökade kostnader för kommunen.

På onsdagen den 25 maj kommer kommunfullmäktige att hantera ärendet om höjt lånetak. Vi i MP kommer att argumentera för ett avslag. Kommunen behöver kunna tillhandahålla flera bostäder för invånarna och flera lokaler för de kommunala verksamheterna, såsom förskola, skola, äldreomsorg med flera. Att ständigt låna mera för att bygga nytt skapar problem på många olika sätt. Att enbart välja mellan att bygga själv och äga, eller att hyra verksamhetslokaler, är ett alltför begränsat perspektiv.

Vi behöver ta fram nya konstruktiva lösningar för hur vi kan få fram flera bostäder och verksamhetslokaler. Lösningar kan finnas inom ramarna för delningsekonomi och cirkulär ekonomi. Dessa möjligheter har ännu inte utretts. Delningsekonomi innebär att flera personer/organisationer delar på befintliga resurser, så att nyttjandegraden ökar och kostnaderna (och miljöbelastningen) minskar. Cirkulär ekonomi innebär att hela livscykeln för en produkt/tjänst beaktas avseende resursuttag, design, bruk, återanvändning, återvinning och avfall. Här finns också ekonomiska och praktiska möjligheter av olika slag. Det behöver inte alltid produceras nytt för att behov ska tillfredsställas. Det gäller även fastigheter.

Anna Hansson, Gruppledare MP Alingsås, ledamot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige