Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Filip Landqvist
Bild: Filip Landqvist

Hård exploatering av Mjörnstranden ej försvarbar

Miljöpartiet de gröna i Alingsås har lämnat in ett yttrande till Alingsås kommun gällande planprogram Mjörnstranden. Här följer en förkortad version av vårt yttrande.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

LÄS MER: Naturvårdsförslaget från S får tummen upp

För att en exploatering av Mjörnstranden ska bli verklighet krävs upphävning av strandskyddet och stora intrång i naturområden. Mjörn är av riksintresse för naturvården enligt Miljöbalken. Området gränsar till Nolhagaviken som utgör ett Natura 2000 område med höga naturvärden. Sjön Mjörn är utpekad som en möjlig dricksvattenresurs i Göteborgsregionen vilket ger den ett skyddsvärde.

I samrådshandlingen går det att läsa att Playa Mjörn, piren, Mjörnvallen och nordligaste delen (vid bron över Säveån) har höga naturvärden. Dragningskraften till Alingsås är för många det unika sjönära och naturvärdefulla läget. Utbyggnaden av Mjörnstranden så som det föreslås kommer att för alltid kraftigt reducera och omvandla detta till ett mera stadslikt område. Hur Nolhagaviken kommer att påverkas om projektet Mjörnstranden blir verklighet är det ingen som vet. Ingen vet heller hur Mjörn och dess vattenkvalité kommer att påverkas.

LÄS MER: Hanteringen av Mjörnstranden visar på bristande lyhördhet

LÄS MER: Miljöskyddsnämnden säger sitt om Mjörnstrandsförslaget

Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv är inte exploateringen av Mjörnstranden försvarbar. Strandlinjen tas i anspråk, naturmiljöer exploateras och risk för spridning av tungmetaller vid schaktning och pålning är stor. Förslaget Mjörnstranden innebär en alltför hård exploatering av området när det gäller bostäder. 550 bostäder innebär i praktiken minst 1 500 fler invånare i området, vilket verkligen inte är någon varsam exploatering. Vad gäller byggnationen är det oklart om miljökrav kommer att ställas avseende energiförsörjning och byggmaterial.

LÄS MER: Vilka ska man rösta på om man vill bevara Mjörnstranden?

Miljöpartiet anser att antalet bostäder med tänkt placering i Västra Sörhaga är för många, men om det går att ordna en adekvat tillfartsled utan att belasta Viktoriagatan och om Kavlåsbäcken lämnas orörd, kan Miljöpartiet acceptera en mindre mängd bostäder i Västra Sörhaga. Vid eventuell byggnation i Västra Sörhaga är det viktigt att även hyresrätter byggs och att det ställs miljökrav på byggmaterial och energiförsörjning. Miljöpartiet kan också acceptera att ytterligare två bryggor anläggs i anslutning till befintliga badplaster, Playa Mjörn och Lövekulle camping.

Miljöpartiet de gröna Alingsås