Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fler skulle bli oberoende av bil om man inför avgiftsfri kollektivtrafik och ökad turtäthet, även för landsbygdsresor, skriver Alingsås Klimatgrupp. Bild: Andreas Olsson
Fler skulle bli oberoende av bil om man inför avgiftsfri kollektivtrafik och ökad turtäthet, även för landsbygdsresor, skriver Alingsås Klimatgrupp. Bild: Andreas Olsson

Inför avgiftsfri kollektivtrafik

Eftersom riksdagen, regionerna och kommunerna bara fastställer mål för klimatet, utan att besluta om eller budgetera för åtgärder, så fortsätter koldioxidutsläppen att öka.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

Konsekvenserna i världen är redan svåra, trots att medeltemperaturen bara har stigit en dryg grad. Många medborgare är oroliga för framtidens klimat, men har små möjligheter att själva göra något åt problemen. En både rättvis och effektiv klimatåtgärd som regioner och kommuner kan vidta, är att införa avgiftsfri och väl utbyggd kollektivtrafik. Att åka kollektivt blir då en åtgärd som många kan bidra med.

Biltrafiken är en stor orsak till koldioxidutsläppen. Runt om i världen tas problemen med dålig luft och klimathot på allt större allvar. Avgiftsfri kollektivtrafik har därför börjat genomföras på flera ställen i Europa.

I Sverige har bland andra Avesta, Hallstahammar och Kiruna haft avgiftsfri kollektivtrafik i många år, men det är bara Hallstahammar som har kvar det. Orsaken är att regionerna valt att fördubbla avgiften för kommunerna.

Sveriges regioner låter numera resenärerna stå för betydligt större andel av kostnaden än andra länder i Europa. I Sverige är det dyrt att åka kollektivt och turerna stämmer inte med behoven. Därför väljer många egen bil om man kan, även om det kanske kostar mer.

Införs avgiftsfri kollektivtrafik och ökad turtäthet, även för landsbygdsresor som förbeställs och bara går vid behov, s.k. anropstrafik, blir det ett möjligt val för de flesta att åka kollektivt. Även för de som bor utanför tätorter.

Fler skulle bli oberoende av bil. För en del skulle det räcka att vara med i en bilpool. Särskilt för barnfamiljer är kostnaden för en eller två bilar en tung utgift. För dem blir det dessutom lättare att få ihop livspusslet, när barn kan åka kollektivt till sina olika aktiviteter.

För regionen försvinner kostnaderna för underhåll och administration av betalsystemet och det behövs inte längre några kontrollanter. Det ger ökade resurser till fler fordon och fler chaufförer.

För kommunen minskar behovet av stora investeringar i vägnät och parkeringsytor kan användas till annat, när biltrafiken minskar.

Vi har inte längre råd att inte ha råd. Klimatåtgärder måste få kosta.

Alingsås klimatgrupp vill att:

• Alingsås kommun kartlägger kommuninvånarnas behov av turtäthet och linjer.

• Alingsås kommun inför avgiftsfri kollektivtrafik, med ökad turtäthet och utbyggd anropstrafik.

• Att regionen stödjer införandet av avgiftsfri kollektivtrafik i alla kommuner/hela regionen.

Alingsås Klimatgrupp