Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Privat
Bild: Privat

Ingen rättvis hantering av vägbidrag, som bör räknas upp

Med anledning av inlägg i AT avseende vägbidrag till enskilda vägar vill Västra Bodarnes Vägförening ge sin syn.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

Det är riktigt att den tidigare Tekniska nämnden i ett beslut gjort skillnad på de fyra stora vägföreningarna i Alingsås kommun (Sollebrunn, Gräfsnäs, Stora Mellby och Västra Bodarna) jämfört med alla de mindre gemensamhetanläggningar som finns avseende frågan om kommunalt och statligt bidrag. Vi håller med Anders Eriksson från Jernholmens vägförening om att detta idag inte är en rättvis hantering.

Att vägra kommunalt vägbidrag om vägen (eller delar därav) också uppfyller statens krav på vägen för statligt bidrag är inte rätt. Man kan fundera över om ortens idrotts¬föreningar skulle hanteras på samma sätt (dvs. vägras bidrag) om de fick stöd från Riksidrottsförbundet. Det är glädjande att kommunjuristen nu har kommit fram till att det inte alls är tillåtet. Den regeln måste bort redan inför 2022 års utbetalningar, dvs. Jernholmens vägförening bör också få söka kommunalt bidrag för 2022.

Att denna situation alls har uppkommit beror på att anläggningslagen som trädde i kraft år 1974 och ersatte då delvis lagen om enskilda vägar (EVL). EVL upphävdes dock inte i sin helhet förrän vid årsskiftet 1997/98. Alingsås fyra stora vägföreningar verkade under detta lagrum (EVL). Övriga gemensamhetsanläggningar låg under Lagen om förvaltning av samfälligheter.

Från och med år 1998 är anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter också tillämpliga på de tidigare samverkansformerna från EVL: vägförening och vägsamfällighet. Det innebär att dessa nu är att anse som gemensamhetsanläggningar vilka (normalt) förvaltas av en samfällighetsförening.

Reglerna har m.a.o. historiskt varit olika mellan de fyra stora och övriga och därmed också hanterats olika i beslut av kommunen. Bland annat att det totala bidraget delades i två delar. Nu har det praktiskt inte blivit så stora skillnader i bidragens krontal mellan de olika föreningarna. ”De fyra” har fått en ersättning per meter vägsträcka medan övriga oftast fått en ersättning per kvadratmeter väg. I slutändan blev ersättningens storlek ganska jämförbar.

Dock kan noteras att kommunens bidrag inte räknats upp på många många år, vilket innebär att bidragets del av vägunderhållet blir allt mindre. Solidariteten med landsbygden haltar.

Men nu förväntar vi oss att kommunen och Samhällsbyggnadsnämnden gör rätt avseende vem som får söka kommunalt vägbidrag för år 2022 och till 2023 höjer bidraget.

Västra Bodarnes Vägförening

Henrik Ohlsson, ordförande

Björn Dahlin, adjungerad ledamot

LÄS OCKSÅ: Kommunen ger vägbidrag, men väg 1765 är statlig