Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Inget svar från Bengt Hilmersson (C) varför gamla E20 inte blev cykelväg

Det är inte utan man hajar till lite extra när man lyssnar till AT:s Pod som handlar om ”Torsdags tjöt på byn i Vårgårda”, där kommunrådet Bengt Hilmersson skulle önska sig fler cykelvägar.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

Öppet brev till Vårgårdas politiker

Då skulle det vara bra om Bengt Hilmersson nu när det snart är val att svara på min förra insändare om varför den största cykelvägssatsningen i Vårgårdas historia inte blev av.

Det som det fanns en artikel i AT, som beskrev detta, den 4 november 2020. Du var ju ändå med och beslutade om yttrandet från kommunen i kommunstyrelsen redan 2015 till Trafikverket om att när det blir motorväg av E20 att gamla E20 (nuvarande väg 1900) ”att den anläggs med skiljeremsa för att gående och cyklister ska färdas trafiksäkert”. Har ni misslyckats, som alla kommuninvånarnas företrädare så kapitalt i förhandlingen med Trafikverket om detta? Dessutom att till stora kostnader (rykten säger allt mellan 25 och 70 miljoner) ta bort bland annat de trafiksäkerhetshöjande vänstersvängfälten på hela sträckan.

I artikeln från 2020 kan man också läsa om att Alingsås och Vårgårda tillsammans med regionen skulle bekosta hela investeringen. Då hade Trafikverket kunnat använda hela eller delar av den kostnaden man nu lägger ner på väg 1900, till att användas på väg 1765 från Skogsbygden till Storesten. Denna väg som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kenneth Max avsäger sig ansvaret för då den är statlig i ett inlägg i AT, som svar till Skogsbygdensborna på ett inlägg den 3 maj.

Kenneth Max har nog missuppfattat sitt uppdrag som förtroendevald i kommunen. Kenneth Max har säkert fått ta del av den nationella transportplan och även den regionala, som nu ligger och borde då ha reagerat och arbetat för hela kommunen och alla dess vägar och inte enbart de enskilda vägarna på landsbygden.

Berth Ottosson