Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Inte tillräckligt höga naturvärden för formellt skydd

Det är en hel del av det som Naturskyddsföreningens företrädare skriver om i sin insändare i Alingsås Tidning (6 maj) som vi är överens om. Men vi har skilda åsikter om det enskilda fallet.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

LÄS MER: Skogsstyrelsen dödar tvåhundraåriga tallar

Vi delar uppfattningen om att det finns höga naturvärden i Risveden. Det är just därför som både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen genom åren lagt ner betydande resurser på skydd av skog i detta område. Risveden tillhör idag ett av de lanskapsavsnitt i länet med störst andel skydd i förhållande till kända naturvärden.

Skogsstyrelsens pengar till formellt skydd har de senaste åren minskat i riksdagens budgetar. Lokalt har det inneburit en kraftig minskning, från 7,3 miljoner år 2018 till 2,4 miljoner i år. Minskningen får förstås konsekvenser och gör att vi tvingats prioritera allt hårdare.

Just därför är det så viktigt att Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har en gemensam strategi för hur vi skyddar länets skogar med höga naturvärden. Skogsstyrelsens uppdrag är att prioritera i enlighet med strategin så att skattepengarna verkligen går till de områden där behovet av skydd är som störst. I strategin har ädellövskogar generellt en högre prioritet då Västra Götaland är ett län med hög andel ädellövskog och ett extra stort nationellt ansvar att bevara dessa skogsmiljöer i relation till barrskogen.

Vi har givetvis prövat det aktuella området mot strategin och Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens bedömning är att det inte uppfyller de kriterier som finns för att inrätta ett områdesskydd, bland annat för att det inte är en prioriterad skogstyp.

Dagens skogspolitik vilar på ett så kallat sektorsansvar där både myndigheter och skogsbruk har ett ansvar att bevara natur- och kulturmiljövärden. Det finns, som Naturskyddsföreningen beskriver, ett behov av att knyta samman naturvärden i skyddade områden. Här har markägarnas frivilliga avsättningar och den vardagshänsyn som ska tas i samband med avverkning en stor betydelse.

Att som Naturskyddsföreningen dra slutsatsen att naturvärden elimineras och förintas bara för att Skogsstyrelsen inte inrättar ett skydd är att bortse från de viktiga insatser som behövs från skogsbrukets sida.

Emil Bengtsson, Distriktschef för Göteborgs distrikt, Skogsstyrelsen