Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Flera husägare i Sollebrunn drabbades mycket hårt när dagvatten blandat med spillvatten (kloakvatten) fyllde ett antal källare vid skyfallet i augusti. Det är hög tid att kommunen tar sin del av ansvaret, tycker Anita Brodén (L). Bild: Christian Tisell
Flera husägare i Sollebrunn drabbades mycket hårt när dagvatten blandat med spillvatten (kloakvatten) fyllde ett antal källare vid skyfallet i augusti. Det är hög tid att kommunen tar sin del av ansvaret, tycker Anita Brodén (L). Bild: Christian Tisell

Kommunen bör ta sin del av ansvaret för vattenfyllda källare

I mitten av augusti drabbades Alingsås kommun av ett skyfall som i norra kommundelen på kort tid uppmätte en mycket hög nederbördsmängd. Ett flertal husägare i Sollebrunn drabbades mycket hårt när dagvatten blandat med spillvatten (kloakvatten) fyllde ett antal källare.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

För att efterhöra vilka åtgärder samhällsbyggnadsnämnden planerar för att förhindra att detta upprepas samt påtala behovet av information till berörda tog undertecknad upp frågan i kommunfullmäktige. Svaret på min fråga pekade på att såväl kommunen som fastighetsägarna har ett ansvar.

Det visar med all önskvärd tydlighet att det är hög tid att ansvariga för vatten och avlopp i kommunen tar tag i denna fråga och inbjuder berörda fastighetsägare till ett möte.

Kommunens ansvar för ledningsnätet, vidtagna åtgärder samt planerade insatser är angeläget för alla berörda att få besked om. Kommunen är skyldig att leva upp till lagkravet i Miljöbalken 9 kapitlet § 7:

”Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas omhand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För hushåll inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp görs detta genom anslutning till det kommunala avloppsnätet.”

Fastighetsägarnas ansvar samt frågan om anslutning till det kommunala avloppsnätet är också angeläget att belysa.

Ett informationsmöte mellan ansvariga för dessa frågor och berörda fastighetsägare skulle med all sannolikhet vara ett viktigt steg för att förhindra svåra konsekvenser i samband med framtida skyfall.

Anita Brodén, L