Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Lärarna kräver statlig skola

När Lärarnas Riksförbund ska hålla sin första digitala kongress sker det i ett läge när skillnaderna i skolornas förutsättningar riskerar att öka i takt med att kommunernas ekonomi raskt försämras.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

Vårt skolsystem är präglat av segregation och bristande likvärdighet. I årskurs 9 lämnar nästan var sjätte elev grundskolan utan att vara behörig till ett nationellt gymnasieprogram. I gymnasieskolan når mer än en tredjedel av eleverna aldrig examen. Det är tydligt att skolsystemet inte förmår möta de svagaste.

En alldeles ny utredning har nu lagt förslag till att skapa en större likvärdighet i skolan. Den måste snabbt omsättas i praktiken. Det handlar om att tillföra grundskolan ett statligt undervisningsbidrag. Bidraget måste fördelas med en socioekonomisk viktning, så att de kommuner och friskolor med störst utmaningar och behov också får mest resurser.

Utredningens viktigaste förslag handlar om att titta vidare på möjligheten för staten att ta över hela kostnaden för grundskolans undervisning.

LÄS MER: Alla barn ska ha rätt till en likvärdig skolgång

LÄS MER: Lärarnas arbetsmiljö måste värnas

Regeringen måste nu ta fram det beslutsunderlag för ett statligt huvudmannaskap som utlovas i januariavtalet. Lärarnas Riksförbund har redan förslag för att göra detta möjligt:

1. Utred omedelbart hur ett skifte i ansvar för undervisningskostnaden ska genomföras från kommunal nivå till statlig nivå, liksom konsekvenser för det övriga skolsystemet.

2. Genomför en skatteväxling mellan stat och kommun så att undervisningskostnaden för grundskolan respektive gymnasieskolan tas över av staten.

Det är viktigt för Sveriges framtid med en hög utbildningsnivå och att alla elever får likvärdiga möjligheter att utvecklas maximalt kunskapsmässigt. Det innebär att staten måste ta ett helhetsgrepp om skolan och förändra det som är dåligt, men bevara och vårda det som är bra. Lärarnas Riksförbund kommer på kongressen att diskutera hur nödvändiga förändringar ska gå till och sedan sätta hård press på politikerna.

Åsa Fahlén ordförande Lärarnas Riksförbund

Jakob Linde biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Alingsås