Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Karin Bonde
Bild: Karin Bonde

Låt inte barkborren ta över naturreservaten

De senaste två åren har enorma mängder granskog skadats av granbarkborrar med förödande konsekvenser för enskilda skogsägare. Kostnaden för skadorna uppskattas till tre miljarder kronor och alltför unga skogar måste avverkas för att hindra spridningen av skadeinsekterna.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

Det är mycket viktigt att angripna bestånd hittas och avverkas skyndsamt. Privata skogsägare måste enligt lag bekämpa och förebygga åtgärda problem förorsakade av granbarkborrar. Det har även inrättats särskilda bekämpningsområden som omfattar stora delar av Götaland och Svealand.

Länsstyrelsen och kommunen ansvarar för skötseln av naturreservaten och i de flesta är det inte tillåtet att bekämpa granbarkborrar. Västra Götaland har flest naturreservat i Sverige, över 500 st, som omfattar ca 80 000 hektar land där skog dominerar.

Sveriges Lantbruksuniversitet har påvisat att skogsägare kan drabbas av ökade skador om de har granskog i direkt anslutning till skyddade områden med stora angrepp av granbarkborre. Trots det är det fortfarande svårt, om inte omöjligt, att åtgärda angrepp i naturreservat.

Det är inte acceptabelt att enskilda länsstyrelser utsätter skogsägare får en sådan risk. I slutändan hotar det leda till en förtroendekris. Vem vill väl ha skog gränsande till ett reservat fullt med barkborrar? Hela legitimiteten för skydd av skog hotar gå förlorad.

Även om de skyddade områdena utgör en mycket liten del av de angripna skogarna behöver alla ändå ta sitt ansvar. Det är inte rimligt att privata markägare är tvingade att bekämpa granbarkborrar medan statligt förvaltade reservat inte gör det.

Staten ska inte skapa reservat som skyddar skadeinsekter. Mellersta Götalands Jordägareförening har därför skrivit till länsstyrelse och uppmanar den att skyndsamt bevilja dispenser för att åtgärda granbarkborrar i naturreservat och se över sina reservatsföreskrifter för att möjliggöra åtgärder som kan förebygga framtida angrepp.

Mellersta Götalands Jordägareförening

Carl Silfverschiöld, ordförande

Karin Bonde, medlem