Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Totte Vesterlund

(MP) vill ha skärpning av målen i energiplanen

Jordens klimatkris förvärras för varje dag som går. Alingsås kommun behöver ta sitt ansvar för att minska och neutralisera sin klimatpåverkan. Varje kommunalt beslut behöver granskas med klimat- och miljöperspektiv.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

I september 2019 tog jag i kommunstyrelsen (KS) initiativ till att kommunens energiplan skulle revideras och följas upp. Glädjande nog beslutade KS i februari i år att en revidering skulle göras. Lagen om kommunal energiplanering kräver att det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Den senaste planen gällde dock endast för år 2012-2013.

Förslaget till ny energiplan är nu på väg till kommunfullmäktige för hantering och beslut. Då vi i Miljöpartiet analyserat förslaget har vi funnit att underlagen som tagits fram är bra, men målsättningarna är alldeles för otydliga. Vi bedömer att det behövs en skärpning av mål 1 (total energianvändning), konkretisering av mål 2 (produktion av förnyelsebar energi) och 3 (fossilfria transporter), samt ytterligare handlingsplaner för en god måluppfyllelse och fullföljande av åtgärder.

Ett stort dilemma inom kommunens klimat- och miljöarbete har länge varit att det sätts för vaga och otillräckliga mål, det görs för lite uppföljningar och ställs för lite krav på åtgärder. Rädslan för att hantera eventuella obekväma mål och åtgärder för att nå miljö- och klimatmålen tycks vara betydligt större än viljan att skydda kommunens nu levande invånare och framtida generationer. Det går att rädda jordens klimat, men då behövs kraftfulla åtgärder på alla nivåer!

Anna Hansson (MP), ledamot kommunstyrelsen och gruppledare MP Alingsås