Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Samhällsbyggnadsnämnden svarar om anslutningskostnader i Västra Bodarna

Som insändarskribenten skriver ökar kommunens anslutningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp (VA) kontinuerligt. Men inte på det sätt och till den höga grad som framförs i insändaren.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

LÄS MER: Förklara den kraftiga prisökningen på VA-anslutningen

LÄS MER: Skyhög höjning av Alingsås kommuns anslutningsavgifter

Sedan 2015 har nya områden där det kommunala VA-ledningsnätet byggts ut haft en så kallad särtaxa vid anslutning. Särtaxan är högre än ordinarie anslutningsavgift. Västra Bodarna är ett så kallat omvandlingsområde där särtaxa planerats använda för att anslutningsavgifterna ska täcka en större del av kostnaden för utbyggnaden av VA-nätet.

Nu är det emellertid beslutat att särtaxorna slopas från 1 januari 2022. Istället höjs den tidigare ordinarie taxan upp till nivån där särtaxenivån redan ligger. Detta för att de flesta nyanslutningarna ligger under någon av våra särtaxor och då blir det mest rättvist att ha en och samma taxa för alla. Den ekonomiskt negativa följden av beslutet drabbar den som ansluter sig till kommunalt VA i ett område där det redan finns ett befintligt VA-nät. Men Västra Bodarna är inte ett sådant område. Därav blir skribentens uträkning missvisande. Kommande anslutningsavgift i Västra Bodarna måste jämföras med den särtaxa som tidigare gällt i området.

Skribenten har rätt i att större tomter har en dyrare anslutningsavgift än mindre tomter. Det finns en rikstäckande standard för det, och syftet är att skapa rättvisa där en tomt som kräver mer arbete får betala lite mer i avgift. Däremot verkar skribenten missförstått prisnivån och den procentuella ökningen.

Avslutningsvis vill vi understryka att Alingsås kommun efter höjningen vid kommande årsskifte parkerar i medelskiktet av Göteborgsregionens kommuner när det handlar om anslutningsavgift. Vi ser heller ingen stor ökning när vi siar om de närmsta åren utan vi planerar för att följa index.

Angående utbyggnationen av VA-nätet i Västra Bodarna har vi haft ett informationsmöte med de berörda. Vi skickar även ett regelbundet nyhetsbrev till den målgruppen och vi finns tillgängliga för fortsatt dialog i dessa forum

Samhällsbyggnadsnämnden, Alingsås kommun