Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Fotograf Thomas Harrysson AB
Bild: Fotograf Thomas Harrysson AB

Stoppa omdirigeringen av busslinje 540

Den 13 juni 2022 kommer linje 540, som går mellan Sollebrunn och Alingsås mot Magra via Östadkulle, att läggas om.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

Från och med då kommer den att gå mellan Alingsås och Vårgårda vilket skapar svårigheter för de som i vanliga fall reser med linjen.

I nuläget går 540 från Sollebrunn till Alingsås och i motsatt riktning sammanlagt 16 gånger varje vardag. Dessa kommer ersättas med endast tre turer 541 (som går ungefär samma sträcka men via Långared) utöver de sju som går i dagsläget. Det kommer alltså sammanlagt att gå tio bussar mellan Sollebrunn och Alingsås mot Magra istället för tidigare 23. Det ska också tilläggas att hälften utav dessa inte är aktuella för de som arbets- eller studiependlar eftersom de går på antingen mycket sena tider eller mitt på dagen. Med andra ord kommer tillgängligheten att minska dramatiskt och för vissa kommer det att bli omöjligt att ta sig till arbete eller skola med kollektivtrafik.

Minskad tillgänglighet innebär även ett minskat intresse för att åka kollektivt. Det har inte undgått någon att biltrafiken orsakar en stor del av utsläppen växthusgaser och därmed bidrar till klimatförändringarna. I Sverige står transporter för en tredjedel av alla utsläpp. Utav dem utgör personbilstrafiken huvuddelen. Naturskyddsföreningen menar att god tillgång till kollektivtrafik är en förutsättning som krävs för att människor enklare ska kunna välja energismarta transportslag, vilket är nödvändigt för att minska vår klimatpåverkan. Genom att flytta 540 minskas tillgängligheten på kollektivtrafik och fler kommer att vända sig till bilen istället, vilket är ett sämre alternativ för miljön.

Det finns dem som skulle säga att antalet personer som reser med 540 är för få för att bussen ska behöva finnas kvar. Enligt Västtrafiks egna statistik var det ungefär 200 resenärer som i genomsnitt färdades med 540 varje vardag i mars 2022. Om 540 läggs om är det alltså 200 resenärer som kommer fråntas möjligheten att ta sig till skola och arbete på samma sätt som de gör idag.

Valmöjligheterna för landsbygdsborna är redan få. Blir de ännu färre kommer det bli omöjligt för vissa att ta sig till skola och arbete då det inte finns tillgång till någon bil eller annat färdmedel. Därför vill jag att Västtrafik ska låta busslinje 540 vara kvar där den är idag.

Daglig resenär med linje 540