Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svar direkt från kommunalråden: ”Vi tar våra ungdomar på allvar”

Mycket riktigt är det valår nästa år och alltför ofta är många politiker intresserade av dialog just i anslutning till valen. Men demokrati är så mycket mer än att bara rösta var fjärde år.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

LÄS MER: Kommunalrådens politiska självmål

Demokrati är också att kunna påverka och göra sin röst hörd i vardagen mellan valen. Att det finns öppna och tillgängliga möjligheter till kommunikation mellan väljare och valda är därför helt centralt i en demokrati. Men alla har inte rösträtt och en grupp i Alingsås som vi därför särskilt vill ska få komma till tals är just våra ungdomar. Därför har Alingsås kommun sedan tidigare skapat ungdomsfullmäktige som en del i att stärka ungdomars möjlighet att få påverka sin hemstad.

Men vi har inte nöjt oss där. Som en del i att ytterligare stärka demokratin och lyfta fram våra ungdomars perspektiv har vi just satsat på de workshopsserier som nämns i din insändare. En viktig del i dessa var just dialogen mellan ungdomar och de förtroendevalda politikerna i Alingsås. Som kommunalråd såg vi båda det som en självklarhet att delta, varför vi också hade prioriterat det i våra respektive kalendrar och var på plats i Nolhagahallen.

Vi var inte heller de enda politikerna på plats. Utöver oss fanns fullmäktiges presidium samt flera andra representanter för styrelser och nämnder närvarande. Dessvärre blev vi med kort varsel tvungna att avvika för ett akut möte med kommunledningen som inte kunde vänta. Det var självfallet inget vi önskat, då vi båda hade sett fram emot workshopen och dialogen med ungdomarna, men ibland behövs vi i våra respektive grunduppdrag och då har vi sällan något val. Vi ber självfallet om ursäkt för detta men också om förståelse för vad uppdraget som kommunstyrelsepresidium ibland kräver.

Med det sagt så har vi efter workshopen varit i kontakt med våra partikollegor och fullmäktiges presidium, som hade möjlighet att närvara under hela workshopen, för att få information om vad workshopen mynnade ut i och vi har även tagit del av de förslag som diskuterades. Vi har även varit i kontakt med ansvariga tjänstemän och uppdaterat oss. En fundering som då väcktes är just hur vi kan skapa återkommande samtal mellan ungdomar och förtroendevalda och verkligen tillvarata ungdomarnas engagemang och erfarenheter. På riktigt, inte bara genom enstaka workshops. En dialog om saker som har betydelse här och nu och som även innefattar fler än de partier som vi två representerar.

Därför kommer vi i närtid att bjuda in Ungdomsrådet till Rådhuset för ett möte med fler politiker och alla partiers gruppledare, i syfte att inleda en dialog om hur vi gemensamt kan förbättra de praktiska möjligheterna för ungdomar att få komma till tals i verkliga kommunala processer. På så sätt kan vi föra den positiva anda som framkommit under workshoparna vidare till mer konkreta samtal. Vi kommer också personligen att träffa de gymnasieungdomar som deltog i workshopsserien för ytterligare dialog.

Avslutningsvis vill vi framföra vårt stora tack till dig för det gedigna arbete du lagt ner för våra ungdomar under hela vår demokratisatsning.

Daniel Filipsson (M)

Simon Waern (S)