Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Vårgårda Bostäders ekonomi är körd i botten, vad har Bengt Hilmersson (C) för ansvar?

Vårgårda Bostäder AB (Bolaget) har i dagarna hos sin ägare kommunen ansökt om utökad borgen för lån på 80 miljoner kronor. Om detta beviljas är den sammanlagda borgenssumman ca 500 miljoner kronor.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

LÄS MER: Persgren (MP) kritisk mot Vårgårda Bostäders styrelse

LÄS MER: VD:n för kommunala bostadsbolaget sparkas

Kommunstyrelsen har enligt gällande ordning tillsynsansvar för Bolaget. Därför riktar jag här mina påståenden till kommunstyrelsen och dess ordförande Bengt Hilmersson (C), påståenden som jag håller för att vara riktiga intill dess något annat bevisats.

Jag förväntar mig tydliga och rediga svar. Det är alldeles nödvändigt att vi kommuninnevånare får veta hur Bolagets status är inför ett borgensbeslut.

* Bolagets ekonomi har kraftigt försämrats de senaste åren. Det är nu kommunstyrelsens ansvar att tydligt redovisa förutsättningar för Bolagets fortlevnad och förmåga att tillhandahålla goda bostäder, Bolagets enda uppgift.

* Kommunstyrelsen har i dag inte koll på Bolagets ekonomiska status.

* Bolaget har de senaste 6-7 åren inte haft förmåga att i nämnvärd omfattning producera några nya hyreslägenheter. Detta trots överenskommelse mellan Bolaget och ägaren (kommunen) för några år sedan efter grundlig ekonomisk genomgång som då visade på god ekonomisk förmåga till nyproduktion.

* När borgensbeloppet senast höjdes togs redan då höjd för kommande nyproduktion.

* Bolaget har ingen relevant underhållsplan för sina hus.

* Kostnaden för ombyggnaden av Klockarebolleden har blivit mycket högre än vad som är försvarbart. Den omtalade vätgasanläggningen har ännu inte levererat en enda kilowatt, troligen kommer den inte någonsin i drift. Nedlagda kostnaderna för vätgasanläggningen är inte korrekt redovisade.

LÄS MER: Genombrott i vätgasfrågan på Klockarebolet

* Kostnaden för iordningställande och drift av biograflokalen har tagits och tas fortsatt av Bolaget. Kostnaderna har aldrig särskilt redovisats. Ett sådant projekt, av många omhuldat, skall inte ombesörjas av ett bostadsbolag utan beslutas och beställas av annan instans i kommunen.

Mattias Olsson, o rdförande kommunstyrelsen 2011 – 2014 och o rdförande kommunfullmäktige 2015 - 2018