Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Kommunen har ansvar gentemot samtliga invånare i landsbygdskommunen Vårgårda, inte bara invånarna i tätorten Vårgårda. Gör något åt grusvägsdelen av väg 1765 mellan Skogsbygden och Storesten, tycker boende och verksamma i Skogsbygden. Bild: Jenny Schagerlind
Kommunen har ansvar gentemot samtliga invånare i landsbygdskommunen Vårgårda, inte bara invånarna i tätorten Vårgårda. Gör något åt grusvägsdelen av väg 1765 mellan Skogsbygden och Storesten, tycker boende och verksamma i Skogsbygden. Bild: Jenny Schagerlind

Varför satsar Vårgårda kommun bara på tätorten?

Vi kunde i den 16 april i Alingsås Tidning ta del av hur man i Vårgårda kommun önskar hantera våra gemensamma kommunala skattemedel för att få till stånd en gång- och cykelbro över järnvägen och Kyllingsåns mader.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

Denna kostnadskrävande bro som beskrivs skulle tillföra så mycket positiva effekter, så att man undrar om järnväg och våtmarker inte fanns med i kommunens markexploatering. Kommunen har ansvar gentemot samtliga invånare i landsbygdskommunen Vårgårda, inte bara invånarna i tätorten Vårgårda.

LÄS OCKSÅ: Nytt avtal om bro över järnvägen

Sedan över trettio år tillbaka har en upprustning av grusvägsdelen av väg 1765 mellan Skogsbygden och Storesten i södra delen av Vårgårda kommun varit aktuell. I takt med att vägen förändrats till att utgöra en alltmer betydande genomfartsled för både personbilstrafik och tung trafik har slitaget ökat än mer och vägbanan kräver en rejäl upprustning och betydligt bättre underhåll av vad som görs idag. Vi har dessutom nybyggnation, ett populärt naturreservat, en aktiv hembygds- och idrottsförening som, förutom boende längs vägen, givetvis är beroende av en framkomlig väg året runt.

Med dagens navigeringstekning väljer många närmaste vägen och vägsträckan är populär både för söndagsåkare, veteranekipage och motorcykelutflykter. Tyvärr får man räkna med både förstörda fordon och olycksrisker om man inte känner till alla gropar och spårigheter, sten i dagen, vägkrök mm.

Vår förhoppning blir nu att det inför kommande kommunval finns partier som ser till hela kommunens ansvar och arbetar för en rättvis fördelning av våra gemensamma skattepengar och att Vårgårda kommun slipper skämmas för vårt vägnät på landsbygden.

Boende, Föreningar, Stiftelse, Företag i Skogsbygden