Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Är det Tuvegården Liberalerna vill privatisera? Bild: Filip Landqvist
Är det Tuvegården Liberalerna vill privatisera? Bild: Filip Landqvist

Vilket äldreboende vill Liberalerna privatisera?

I en insändare i lördagens Alingsås tidning kräver Liberalerna att åtminstone ett ytterligare äldreboende i vår kommun ska drivas av privat utförare.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

Liberalernas krav skulle i praktiken innebära att något av våra befintliga kommunala äldreboenden avvecklas och överförs till privat drift. Liberalerna bör nu tydligt klargöra vilket av våra äldreboenden de avser privatisera; så att berörd personal, de äldre och deras anhöriga hinner bli informerade i god tid före valet i september.

Efter flera år av kortsiktigt käbbel och politiska turer hit och dit kring frågan hur fler äldreboendeplatser ska tillskapas i Alingsås slöts i mars 2022 en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och den styrande minoriteten genom Moderaterna. Uppgörelsen sträcker sig över såväl blockgränser som mandatperioder och innebär att Alingsås äldreboenden ska vara kommunägda och kommundrivna. Behovet av fler platser inom de närmaste åren ska hanteras genom en om- och tillbyggnad av Ängabogården och runt år 2027 ska ett helt nytt kommunalt äldreboende stå färdigt, sannolikt i Stadsskogen. Politisk kalabalik ersattes genom uppgörelsen av långsiktigt samförstånd – precis det den kommunala äldreomsorgen behöver!

Den uppgörelsen ställer sig uppenbarligen inte Liberalerna bakom. De verkar istället vilja avveckla åtminstone ett uppskattat kommunalt äldreboende och via upphandling överlåta driften av detta till det vinstdrivande vårdföretag med lägst anbud. Liberalerna ger därmed tyvärr återigen prov på att för dem går nyliberal ideologi och ren privatiseringsiver före kommuninvånarnas bästa. Att gömma sig bakom talepunkter om ökad valfrihet lurar ingen. Idag arbetar en nästintill helt enig vård- och omsorgsnämnd över blockgränserna med att stärka våra brukares självbestämmande och öka mångfalden bland våra äldreboenden, helt utan privatiseringar. Det är bra. Alingsåsarna förtjänar politiker som sätter kommuninvånarna – och inte stora vårdföretag – främst.

Vår skattefinansierade välfärd finns till för medborgarna, inte för att skapa vinster åt stora vårdföretag och riskkapitalister som placerar pengarna i skatteparadis. Genom att bedriva lagstadgad verksamhet i kommunal regi motverkar vi vinstjakt och skapar bättre förutsättningar för oss att förbättra såväl kvaliteten i äldreomsorgen som arbetsmiljön för de som arbetar inom den varje dag. Därför säger vi socialdemokrater nej till privatiseringar av Alingsås äldreboenden.

För Socialdemokraterna

Birgit Börjesson, vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Bo Hallberg, ledamot i vård- och omsorgsnämnden