Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Urban Kärvling: Bygg ytterligare ett dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg

Västsverige är i mångt och mycket en vit fläck på kartan för de styrande i Stockholm. Visst, i Stockholm finns regeringen och riksdagen. Institutioner och företags huvudkontor likaså. Men det finns ett land utanför huvudstaden och det är faktiskt så att de flesta svenskar inte bor i Stockholm.

Regeringens infrastrukturproposition för åren 2022-2033, presenterades i förra veckan. Några större satsningar i Västsverige tycks det inte bli. Men loppet är inte kört. Propositionen lägger grunden för den kommande nationella planen för transportinfrastrukturen, och denna ska det fattas beslut om 2022. I nationella planen anges mer konkret vilka satsningar som ska ske fram till 2033.

Därför måste västsvenska politiker höja sina röster för att få ”Stockholm” att förstå betydelsen av infrastruktursatsningar i Västsverige, t. ex. ytterligare ett dubbelspår på Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås, som idag är den största flaskhalsen i landet. Och ska det bli någon lösning på E20 genom Alingsås, som också är en besvärlig flaskhals, måste först och främst kommunpolitikerna i Alingsås enas om hur man vill ha det.

Det borde finnas goda förutsättningar att få till dubbelspåret på Västra stambanan, då det rör sig om en sträcka på endast fyra mil, i sammanhanget en kort sträcka. Samhällsnyttan med denna satsning är stor och skulle innebära ett lyft för många. Gods till och från Göteborgs hamn (som är en mycket viktig hamn för export och import) kan med fördel transporteras vidare miljövänligt på järnvägen. Utöver att det gynnar miljön, så välkomnar näringslivet, framför allt företag i Västsverige dubbelspåret. De får större möjligheter att växa och därmed finns goda förutsättningar att fler arbetstillfällen skapas.

Alingsås blir en attraktivare kommun för företag att etablera sig i, och även att bosätta sig i, då goda pendlingsmöjligheter till och från Göteborg är av stor betydelse. Tänk att kunna arbetspendla utan att riskera förseningar på grund av trängsel på järnvägsspåren.

Vad gäller E20 genom Alingsås, så ser det mörkare ut med statliga pengar. Anledningen är att jag inte tror att kommunpolitikerna kommer att kunna enas om en lösning. Och kommuninvånarna är splittrade i frågan.

Kommer socialdemokrater och miljöpartister i Alingsås att uppvakta sina partivänner i regeringen för att påtala hur viktigt det är med infrastruktursatsningar i Västsverige och Alingsås? Samma fråga får ställas till samarbetspartierna Centern och Liberalernas lokala företrädare. Västsvenska moderatpolitiker har redan gjort politiska utspel att det måste till infrastruktursatsningar i Västsverige, t. ex. ytterligare dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås.