Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Urban Kärvling: Låt staten ta över huvudansvaret för skolan

Alla elever i hela Sverige ska ges samma möjligheter att lyckas i skolan. Om detta råder det politisk enighet.

Så här står det bland annat i skollagens paragrafer 8 och 9, ”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”. ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas”.

Men i verkligheten är det inte så. En faktor som spelar roll är var du bor, för skolorna i landets 290 kommuner är inte likvärdiga. Men alla har förstås ambitionen att ge barnen goda kunskaper, så att de efter grundskola och gymnasium är rustade för arbetsmarknaden eller fortsatta högre studier.

Stor uppmärksamhet i kommun-Sverige och i medierna är det när man rankar bästa skolkommunen. Lärarförbundets årliga undersökning används ofta som en måttstock. I denna brukar Herrljunga hävda sig väl, 2020 kom man på plats 58 i landet. Vårgårda har i många år brottats med dåliga resultat och 2020 blev det plats 191. Sämst gick det för Alingsås som fick rankingsiffra 266.

Kommunaliseringen av skolan genomfördes sommaren 1991. Vid den här tidpunkten visade svenska skolan upp fina resultat och erhöll stor internationell respekt. Men sådan är inte situationen i dag. Stark kritik kommer från dem som arbetar i skolan. Företrädare från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbud och Sverige Skolledarförbund har gjort ett gemensamt utspel i en debattartikel i Svenska Dagbladet. De anser att landets kommuner missköter skolan. De vill att staten tar över huvudansvaret och att skolan ska ses som ett nationellt intresse.

Lärare och skolledare pekar på de ständiga besparingarna. Personalen är trötta på att kommunerna kallar det för effektiviseringar. Resultaten av de så kallade ”effektiviseringarna” är att ambitionsnivån sänks. Personalen, men framför allt eleverna, är de som drabbas!

Jag delar uppfattningen att huvudansvaret för skolan bör återföras till staten. Det löser inte skolans alla problem och någon absolut rättvisa går aldrig att uppnå mellan kommunerna. Men med staten som huvudansvarig slipper skolor i kommuner med ansträngd ekonomi att konkurrera om de begränsade ekonomiska resurserna med andra kommunala verksamheter.

Värt att notera är att Årets manlige yrkeslärare i Sverige 2021, som korades i veckan, jobbar på gymnasieskolan Kunskapskällan i Herrljunga. Det är Lars-Ove Larsson, lärare på byggprogrammet. Vi säger grattis till vinnaren och till Kunskapskällan!