Flera parkväxter stulna

I korthet

– Det är inte ungdomar som gör det här, utan vuxna som mycket väl vet vad de letar efter.
Parkmästare Mikael Bank på Alingsås parkkontor är besviken och ledsen över växtstölderna i Plantaget den senaste tiden.

– Vi har blivit av med flera växter och det känns så onödigt, fortsätter han.
Mikael och hans personal, som tittar till kommunens planteringar, har den senaste tiden kunnat notera att det försvunnit åtskilliga växter från Plantagets planeringar.

– Men man har också varit framme på andra platser i kommunen där vi har planteringar.
I Plantaget är det framför allt kärleksört och höstastrar som grävts upp.
– De som tar växterna är mycket väl medvetna om att det är perenner de tar, säger han.

ATT DET SKULLE röra sig om ungdomar som varit framme avfärdar han helt.
– De beter sig inte på det här sätter, menar han. De bryter av eller rycker upp plantorna och låter dem ligga kvar. Här är det prydligt uppgrävda för att kunna omplanteras hemma i den egna trädgården.

Han och de övriga på parkkontoret hoppas att ofoget att stjäla ur kommunens planteringar ska sluta.
– Vi planterar ju för att alla i kommunen och besökare ska kunna njuta av blomsterprakten, inte för att de ska växa i någons trädgård.

  • Leif Montell
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.