Väntas ta emot fem flyktingbarn

I korthet

Kommunstyrelsen i Alingsås förväntas i nästa vecka föreslå att kommunen tar emot fem ensamkommande flyktingbarn. Beslut tas på kommunfullmäktiges möte den 31 oktober.

Den akuta krisen att hitta platser till ensamkommande flyktingbarn är för tillfället över. Men då gäller det att de kommuner som förväntas ta emot ett visst antal barn också beslutar i ärendet, menar Elvy Person, Göteborgsregionens kommunalförbund. En av dessa är Alingsås kommun.

– Ett barn ska omgående tas emot av någon kommun, så att de får bra boende, skolgång och sjukvård i väntan på svar i sitt asylärende. Under de senaste åren har det hela tiden funnits en brist på ungefär 300 platser.
– Nu har vi skickat ut ett remissförslag till kommunerna i regionen i ett gemensamt försök att ta emot 30 ensamkommande barn och ungdomar.

ENLIGT Björn Franke, kanslichef på kommunledningskontoret, får kommunstyrelsen det färdigarbetade förslaget på sitt bord i veckan. Och han är försiktigt optimistisk till att kommunstyrelsen kommer att godkänna förslaget om att ta emot fem asylsökande barn under en ettårsperiod.

– Socialnämnden var positiv till att ta emot ett eller några ensamkommande barn och även från kommunledningskontorets håll rekommenderar vi att styrelsen följer förslaget.

MEN DET har varit en långsam process att få kommunerna i Sverige att engagera sig. Tidigare har varje kommun fått 500 000 kronor i bidrag av staten, utöver ersättningen för sjukvårds-, boende- och skolkostnader.
– Nu finns det en extra morot på 500 000 kronor för de kommuner som innan årsskiftet fattar beslut om att ta emot ensamkommande barn under minst ett år, säger Elvy Person.

Minimikravet från Migrationsverket är att det handlar om tre platser eller fem barn*.
Det slutgiltiga beslutet huruvida Alingsås kommun tar emot några ensamkommande barn och ungdomar tar kommunfullmäktige den 31 oktober.

  • Calle Björned
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.