FOTO: LEIF MONTELL
UNIKT. Vi har ett i det närmaste unikt samarbete med facket, säger de båda teknikcheferna Carl-Olof Redin och Lars Nothall på Armaturen i Vårgårda.

Olika åsikter om avtalsrörelsen 2007

Alingsås

Inför avtalsrörelsen 2007 hade Svenskt Näringsliv satt upp två mål.
– Vi misslyckades med båda, säger Jan-Peter Duker, vice vd i Svenskt Näringsliv. Men åsikterna bland företagarna går isär.

Det ena målet var att kostnaderna inte skulle få öka så att konkurrenskraften urholkades för svensk industri. Det andra var att få till stånd en inriktning mot decentraliserad och lokal lönerörelse och komma från de centrala uppgörelserna.

Som vice vd i arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv var han med att lägga upp strategin inför avtalsrörelsen. Med sig i bagaget hade han två lönerörelser, som han själv varit med att leda. Men en snabb uppgörelse från handeln spolierade strategin.
– Det blev inte bättre av att teknikföretagen valde att säga ja till en för hög ram, menar Jan-Peter Duker. Det kommer att smitta av sig på andra branscher och försämra vår konkurrenskraft i framtiden.

DET ÄR EN uppfattning som delas av Sture Branmark, tidigare ägare till familjeföretaget Herrljunga Cider i Herrljunga.
– Vi har ju målat f-n på väggen förr, säger han, och klarat av det trots allt. Men förra årets lönenivå kommer att leda till kostnadsökningar som på sikt urholkar konkurrenskraften och skapar ökad inflation.

Med löneglidning och lokala uppgörelser tror han att löneökningen, under de tre år avtalet omfattar, kommer att sluta på 12-15 procent och inte de avtalade 10,2 procent.

AVTALET har också medfört ökade lönekostnader för Herrljunga Cider med sina 35 anställda. Och visst har det gjort det även för företag som Tour & Andersson AB i Annelund (TA) och Villeroy & Boch Gustavsberg AB (Armaturen) i Vårgårda. Men gemensamt för de tre företagen är att råvarupriserna utgör den tyngsta byggstenen på kostnadssidan.

– Vi kan inte påstå att avtalsuppgörelsen haft eller kommer att ha en avgörande del för vår konkurrenskraft, säger Fredrik Bäckström, platschef, och Mariette Hassmer Troije, personalchef vid TA i Annelund.

FÖR TA HANDLAR det i första hand om att hela tiden ligga i framkant på utvecklingssidan.
– Vi säljer inte på pris, framhåller Fredrik Bäckström. Vi säljer helhetslösningar och på vår kunskap.
TA i Annelund ingår i dag i den brittiska storkoncernen IMI. Företaget grundades 1897 av August Hilmer Andersson och kom att placeras vid kanten av Nossan i Annelund av två skäl: vattenkraften och sanden. Båda viktiga komponenter för att tillverka VVS-produkter i gjutgods.

Fortfarande finns man kvar på samma ställe och åtminstone en vägg i dagens fabrik har sin grund i den ursprungliga anläggningen. Styrkan i dag är att man har kunnat behålla konstruktion och utvecklingsdelen tillsammans med produktionsanläggningen. Företaget sysselsätter 460 personer och är specialiserat på produkter för värme och kyla i fastigheter. Fortfarande tillverkas VVS-armaturer och rörkopplingar. Den tunga biten är helhetslösningar för just värme och kyla, både på hårdvarusidan och mjukvara i form av datoriserad styrning av ventilerna.

– Brist på kompetent arbetskraft är ett ständigt bekymmer för oss, säger Mariette Hassmer Troije. Men det har också gjort att vi tillsammans med kommunen har ett eget gymnasieprogram.
– Bruksandan, som fanns när man startade företaget, finns fortfarande kvar, menar Fredrik Bäckström. Och det hjälper oss att få tag på folk när vakanser uppstår.

DEN LOKALA avtalsuppgörelsen har varken Fredrik Bäckström eller Mariette Hassmer Troije upplevt som något besvärande.
– Ett starkt fack underlättar också för oss att det ska fungera bra i de lokala förhandlingarna, menar Fredrik Bäckström. Det har inneburit att vi har avtalat fram lokala kompetenssteg.
Han tror inte heller på att avtalsrörelsen skulle vinna på att decentraliseras.

– De skulle bara bidra till en ökad administrativ organisation på företagen, anser han. I Vårgårda, på det som i dagligt tal kallas Armaturen, delar fabriksledningen uppfattningen hos kollegorna på TA i Annelund. Avtalsrörelsen förra året har inte satt några djupa avtryck i konkurrenskraften.
– Vi har det bästa samarbetet man kan ha med facket och då IF Metall, säger Carl-Olof Redin, teknisk chef för avdelningen kranar och hans kollega Lars Nothall, teknisk chef för kopplingar, instämmer.

IF METALLS klubbordförande, Tommy Leandersson, nickar instämmande. Han finns närvarande de hela tiden, när media och Svenskt Näringslivs delegation med Jan-Peter Duker gästar företaget.
– Vi har lokalt avtalat fram en lösning som innebär att vi har en grundlön och till den kopplar en kompetensstege.

PÅ JUST ARMATUREN har man avtalat fram kraven för varje steg och vart och ett av stegen har fått ett pris i kronor.
– Så länge den anställde uppfyller kraven och aktivt arbetar med de olika kompetenserna får han eller hon också betalt för det, säger Carl-Olof.

På Armaturen har man också sedan flera år tillbaka ett system med självstyrande grupper i produktionen, som fungerar mycket bra.
– Det var något som vi införde redan i början av 1990-talet då företaget var illa ute och vi måste hitta något sätt att överleva, säger Carl-Olof Redin.

Vårgårdafabriken, precis som kollegorna i Annelund, jagar kostnader kontinuerligt. Båda anläggningarna är i dag starkt automatiserade och robotar tar över monotona, ensidiga arbetsmoment. Att lägga delar av produktionen utomlands är i dagsläget inte aktuellt hos någon av dem. Och när det gäller hotet från till exempel Kina säger Carl-Olof Redin:

– Kina är på väg att närma sig våra kostnader. Fram till nu har de kunnat konkurrera, men då har man struntat i miljö. Nu tvingas de investera i ny teknik och ökade miljökrav och då är inte längre gapet så stort.

Jan-Peter Duker, vice vd på Svenskt Näringsliv, tror dock att konkurrenskraften för svensk industri naggats av avtalsuppgörelsen 2007, när han ska sammanfatta intrycken från rundresan bland västsvenska företag.

– Och vi kommer att fortsätta samtalen med facken om både konfliktinstrumentet och LAS. Förr eller senare tror jag på en lösning, säger han. IF Metall gör ett bra arbete, men så är de också vana vid en konkurrenssituation. Jag hoppas de övriga facken vill ta sitt ansvar och jag är optimist för framtiden.

  • Leif Montell
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.