Upp till debatt om järnvägen

Debatt

Järnvägsföreningen vill tydliggöra behovet av att vi får en snabb och långsiktigt hållbar lösning på flaskhalsproblemet på Västra Stambanan. Järnvägsföreningens mål är en utbyggnad av järnvägen Göteborg–Alingsås.

Föreningen kallar till debatt genom att inbjuda samtliga läsare att en gång för alla studera och diskutera er egen framtid på allvar.
Alla är i dag medvetna om att fyra spår är nödvändiga åtminstone mellan Partille och Floda. Detta skulle lösa delar av problemet för all framtid samt ge en pendeltågsbana Alingsås–Göteborg värd namnet.

Det betyder en tvåspårig tunnel på sträckan Partille–Floda. Detta projekt är bevisligen minst 1–1,5 miljarder kronor billigare än att bygga ytterligare två spår utmed den gamla krokiga banan från 1860-talet. Tunneln sparar 6–8 minuters restid till Stockholm. Den samhällsekonomiska vinsten är 225 miljoner kronor i årlig besparing. Tunneln öppnar också för en snabbare regiontrafik mellan Alingsås och Göteborg. Här kan tidsbesparingen bli 30 minuter för en daglig pendelresa!

Järnvägstunneln blir omkring 20 km lång vilket med dagens förhållanden inte är särskilt långt. I vårt grannland Norge finns betydligt längre tunnlar. Förbifart Stockholm byggs till största delen under mark i en 18 km lång tunnel. Och den tunneln är avsedd för biltrafik vilket är avsevärt värre.

För att illustrera möjligheterna att via biljettpriset finansiera tunneln kan följande räkneexempel göras. Om varje snabbtågsresenär betalade 20 kronor extra per biljett och godset belades med ytterligare 10 kronor per ton, skulle hela tunneln vara avbetalad på 20 år. Lägre avgift – längre avbetalningstid, högre avgift – kortare avbetalningstid.

Tunneln är ur miljösynpunkt den optimala gröna lösningen. Inget intrång, inget buller, inga vibrationer, ingen elektromagnetisk strålning och katastrofrisken för olyckor med farligt gods minskar radikalt. Dessutom är tunneln en kilometer kortare än motsvarande sträcka utmed befintlig järnväg.

Farligt gods på järnväg i tätorter kan skapa ofattbart stora och svåra olyckor. Vid en tågolycka i Mississauga Kanada 1979, där lasten bestod av farligt gods, fick fler än 200 000 människor evakueras och var i omedelbar livsfara.

Frågan om den nödvändiga kapacitetsförstärkningen av Västra Stambanan har stötts och blötts i ett stort antal år. En stor del av denna tid i slutna rum där politiker på olika nivåer och tjänstemän lagt pannorna i djupa veck och sagt sig förstå – men i själva verket inte gjort det. Istället har man litat på att andra förstår och om alla andra förstår så måste ju saken vara riktig. Eller?

Alltså, upp till debatt. Det gäller din och dina efterkommandes framtid.


PETER LANSENFELT
Järnvägsföreningen

En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.