Förtroende för Bengtsson

Skytte

12 mars höll Hudene Sportskytteklubb sitt årsmöte och där valdes Ove Bengtsson till fortsatt ordförande.

Ove Bengtsson valdes som ordförande för mötet och sekreterare var Mikael Svensson.
Timo Huhtamo och Sture Lidborg blev rösträknare respektive justeringsmän.

Årsberättelser lästes upp och godkändes, och Mikael Svensson läste upp den ekonomiska ställningen. Revison utförd av Tore Johansson och Henri Andreasson hade skett utan anmärkning, varpå styrelsen fick ansvarsfrihet för 2013. Ove och Mikael fick förtroende som ordförande och kassör ytterligare ett år.

Som ledamöter valdes Ingmar Bakkan och Kasper Svensson om på ytterligare 2 år, suppleanter på två år valdes Daniel och Martin Gustavsson. Materialförvaltare valdes Sture Lidborg. Tore och Henri valdes om till revisorer. Suppleanter Jeanette Wedelin och Bengt Andersson, som även blev valberedning till kommande år.
Samordnare för trap banan valdes Leif Carlsson, älgbanan Henrik Lindström och Sture Lidborg. Ove läste upp kommande aktiviteter.
Skytte på trap börjar 22 april kl. 18 00, Jaktstig arrangeras 25 maj med KM 17 maj kl.14 00. Arbetskvällar återkommer han med.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det