• Statsminister Stefan Löfven talade på tisdagsmorgonen på tankesmedjan The Brookings Institution i Washington.
  • Löfven lämnar The Brookings Institution i ambassadens Volvo S80, i kortege med svarta Secret Service-bilar, med påslagna sirener.

Löfven: ”Globalisering handlar om att vara bättre, inte billigare”

AT i Washington

Statsminister Stefan Löfven imponerade under ett framträdande på tankesmedjan The Brookings Institution i Washington, D.C. på tisdagsmorgonen. Dagen innan hade han talat i FN i New York, och i Washington skulle han även sammanträffa med den amerikanske vice-presidenten Joe Biden. I en fullsatt sal på Brookings diskuterade han sin regerings utrikespolitik.

Löfven lade fram de viktigaste ståndpunkterna för den svenska politiken, däribland att stå fast vid internationella regler och överenskommelser, och nämnde som exempel Rysslands illegala annektering av delar av Ukraina, som han trodde i slutändan skulle misslyckas. Bland andra punkter återfanns att bekämpa våldsam extremism och nedrustning och icke-spridning av kärnvapen, och han nämnde förhoppningar om framsteg i de pågående förhandlingarna med Iran i Lausanne. Vidare berördes klimatfrågor, och att globaliseringen skall bli mer inkluderande, eftersom ojämlikhet motverkar socialt framåtskridande. Löfven nämnde även jämställdheten mellan könen, och citerade Hillary Clintons ord: ”jämställdheten mellan könen är den stora oavslutade uppgiften”. Han poängterade att den svenska regeringen är en feministisk regering.

”Sverige är ett land, som är mycket beroende av export. Exporten utgör 50 procent av svensk GDP. Därför är frihandel viktigt för oss, och vi är en stark anhängare av TTIP, frihandelsavtalet mellan EU och USA,” enligt Löfven. TTIP är under utarbetande, och han hoppas på att avtalet skall bli klart under 2015. Löfven nekade inte till att det finns hinder, men att det avgörande är att processen är transparent, så att missuppfattningar och ryktesspridning undviks. All information finns på EU:s hemsida, enligt honom. Hur man skall motverka att utvecklingsländer känner sig uteslutna, berördes också, men statsministern poängterade att TTIP skulle kunna sätta en global standard. När det gäller globaliseringen vill han inte tävla om lägre löner och mindre stringenta klimatregler och förordningar, utan det handlar om ”att vara bättre, inte billigare.”

Sveriges erkännande av Palestina kom också upp, på en fråga från en svensk Världsbanksanställd. Löfven menade att tidigare strategi inte fungerat och att det nu är dags för att ändra den, och förespråkade en tvåstatslösning efter 1967 års gränser – mellan två likvärdiga parter.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det