Ömsesidig respekt i skolan

Allmänt

Skolans tilltagande ordningsproblem och sjunkande resultat debatteras nu alltmer intensivt, inte sällan i form av ett gnabb mellan föräldrar och lärare. Föräldrar får höra att de inte uppfostrar sina barn och inte själva följer skolans regler medan lärare skylls för att vara gnälliga, inkompetenta och inte sköta sitt jobb ordentligt. Vi håller för troligt att de allra flesta lärare strävar efter att göra ett bra jobb och att de allra flesta föräldrar vill det bästa för sina barn – och att båda parterna i dagens skola och samhälle kämpar i motvind.

Barnens fostran och utbildning är föräldrarnas ansvar. Det är den grund på vilken all utbildningspolitik måste bygga. Staten kan ekonomiskt och politiskt underlätta föräldrarnas uppdrag, men aldrig, aldrig ta över det. (Skolan är ju numera något som sköts av kommunerna, men eftersom detta sker efter statliga direktiv och skolorna i praktiken fungerar som statsapparaten förlängda arm till medborgarna är det korrekt att tala om statlig utbildning.)

Mycket av den snedvridna debatt som förs har sitt ursprung i en felaktig bild av statens roll i utbildningen. Om föräldrarna tar för givet att barnens utbildning är statens ansvar kommer de att överlämpa sitt fostraransvar till lärarna. Det kan ske både av lättja och av en överdriven respekt för skolans expertis. De egna barnens dåliga uppförande kan då, i likhet med hur vi klagar på dålig snöröjning, lätt skyllas på myndigheternas ineffektivitet,

Om lärarna å sin sida tar för givet att utbildningen är ett statligt privilegium kommer de att förakta föräldrarnas kunskap, erfarenheter och auktoritet. Föräldrarnas uppgift reduceras då till den att varje morgon leverera välkammade och lydiga barn med ordentligt packade skolväskor, redo att höra den statliga versionen av ”livet, universum och allting”.

Detta är en något karikerad bild av dagens läge, men det kan inte förnekas att grunduppfattningen om ansvarsfördelningen här påverkar de inblandade parternas syn på varandra. Om vi hade ett samhälle där föräldrarnas rätt att överföra sin tro och sina värderingar till sina barn verkligen respekterades skulle vi inte lika lätt hamna i sådana dödlägen. Föräldrar och skola skulle vara medvetna om att föräldrarna har ett särskilt uppdrag – en livsviktig uppgift som ingen annan kan utföra. I ett sådant samhälle är också rätten till hemundervisning en självklarhet, men då föräldrar valde, inte tvingades, att lämna sitt barn i den statliga skolan skulle alla inblandade vara medvetna om att ett enormt ansvar delegerats. Enigheten mellan skola och hem skulle stärkas, förståelsen mellan parterna öka och behovet av gemensamma regler och konsistens i barnens uppfostran aktualiseras. Den ömsesidiga respekten skulle ersätta dagens misstänksamhet och pajkastning.

De enorma vinster för demokratin som sann valfrihet på utbildningsområdet innebär kan inte nog framhållas. Utbildning i verkligt fria skolor och i familjens sammanhang skapar trygga medborgare som tänker fritt, som kan motstå grupptryck och likriktning och som inte så lätt blir offer för olika former av statlig eller annan propaganda.

Vi vill verka för en för Sverige revolutionerande frihet på utbildningsområdet, i kombination med en grundlig reformation av den statliga utbildningen med kunskap, trygghet och disciplin som ledstjärnor.

  • Lars Borgström
    Lärare och talesperson i skolpolitiska frågor Kristna Värdepartiet
    Annette Westöö
    Lärare och ordförande i Kristna Värdepartiet
3 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

    • Jo Björn! Hela Sverige sjunker inte! Det går bra för lilla Sverige,industrin på högvarv,folk köper bilar som aldrig förr,låga räntor,billig el,ingen inflation och köplusten är stor samt kraftig ökning av utlandsresor! Dock är skolan det stora sorgebarnet,som Pisa rapporterna visar ,och inget parti gör något åt problemet! Blickarna får riktas till de länder,som lyckats i skolfrågor och lära av dem!

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det