35 kronor till folkhälsan

Alingsås

35 kronor per invånare och år. Det är vad Alingsås, och regionen, satsar på gemensamma hälsofrämjande och förebyggande insatser.
– Med mer pengar skulle vi kunna växla upp i väldigt hög utsträckning och satsa ännu bredare, säger Malin Wallin, folkhälsostrateg.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till budget för folkhälsoarbetet nästa år. Genom ett avtal med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden får kommunen 660 000 kronor från regionen, en summa man matchar upp med lika mycket kommunala pengar.

Det räcker till folkhälsoinsatser på 35 kronor per invånare och år.

Malin Wallin, folkhälsostrateg på kommunen, understryker förvisso att folkhälsan generellt är god i Alingsås och att det med ”knappa medel går att få igång mycket verksamhet”. Hon syftar då på alkohol- och drogförebyggande arbete, projektet Hälsonavet (Stadsförnyelse Noltorp) samt insatser kring ökad närvaro i skolan och föräldrautbildningar. Men, tillstår Wallin, mycket mer skulle kunna göras med.

Den största utmaningen, som Wallin ser, är att hälsan är ojämlikt fördelad.
– Det är väldigt kopplat till socioekonomi, säger Wallin. Vi ser inte minst hur våra barn blir drabbade av det. Barn som lever med små socioekonomiska resurser har svårare att få en gynnsam hälsoutveckling. När det kommer till vuxna är de som mår sämst personer med lägre utbildningsnivå, sämre ekonomi och funktionsnedsättning.

Om denna ojämlikhet finns, behövs det inte satsas mer pengar på folkhälsoarbetet?
– Jo, generellt bör man börja i en annan ände. Oftast släcker man bränder. Skulle man fördela om resurser, och börja innan krisen är där, skulle man tjäna mycket på det.

Stillasittande barn och ungdomar är också en målgrupp man borde kunna fokusera mer på, enligt Wallin.
– Det finns verktyg för att arbeta med detta, men det kostar pengar. Barn i lägre åldrar sitter framför datorer och iPads och de behöver få hjälp att få en bättre ergonomi.

Vidare efterlyser Wallin mer resurser till så kallade föräldrautbildningar, och skulle gärna se att fler nyanlända till Alingsås får ta del av dessa utbildningar.
– Men då skulle vi behöva tolkar, och det är ganska dyrt.

Samtidigt är Wallin noga med att konstatera att en bättre folkhälsa är något som alla förvaltningar bör arbeta mer med.
– Arbetet skulle kunna göras mer kostnadseffektivt.

  • Mårten Öhman
Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det