FOTO: PHILIP MAURITZSON Förorening. Olja rinner i Säveån vid Gamla Vänersborgsvägen. Räddningstjänsten har lagt ut en läns för att förhindra att oljan sprids och på torsdagen var miljöskyddskontoret på plats för att ta prover.

Olja rinner ut i Säveån

Alingsås

Olja rinner just nu ut i Säveån och föroreningen kan ha pågått sedan i söndags.
– Vi ser allvarligt på det här, säger miljöskyddsinspektör Helena Ernstsson.

I söndags upptäcktes en oljeförorening i Säveåns mynning vid Mjörn. Initialt trodde Räddningstjänsten att utsläppet kom från motorbåtsvarvet, vilket miljöskyddskontoret på måndagen kunde visa att det inte gjorde. Föroreningar hade hittats längre uppströms, men dessa bedömdes inte då som några större mängder. Räddningstjänsten la ut länsor i ån för att kunna ta hand om så mycket föroreningar som möjligt.

Men under torsdagen hörde representanter från motorbåtssällskapet av sig till miljöskyddskontoret med nya iakttagelser av olja på vattnet.
Källan tycks nu vara spårad till ett område nedanför den smala bron vid Gamla Vänersborgsvägen. Miljöskyddskontoret misstänker att det kan handla om samma förorening, som rapporterades om i söndags.
 
När AT och miljöinspektörerna Susanna Olsson och Helena Ernstsson är på plats under torsdagsförmiddagen tycks olja fortsätta bubbla fram från åkanten. Föroreningen tycks också innehålla pappersslam, men den förhindras från att rinna nedströms av en läns, som Räddningstjänsten lagt ut.
– Vad mycket det är! Så mycket var det inte när vi var här förut, konstaterar Helena Ernstsson.
Just här går två dagvattenledningar ut i Säveån, och misstanken är att det är den undre av dessa som föroreningen kommer ifrån.
– Troligtvis är det dagvatten från Bolltorps industriområde, funderar Helena Ernstsson.
– Det är stort område som föroreningen kan komma ifrån. Det kan också finnas en felkoppling på va-nätet, säger Susanna Olsson.
Hur ser ni på att det tycks fortgå?
– Vi ser allvarligt på det, säger Helena Ernstsson.
– Fåglar kan få det på sig och oljan bryts inte ner. De djur som är mer stationära kommer inte undan, säger Susanna Olsson.
En balansakt senare så har hon fått upp en flaska med vätskan som nu ska skickas på analys. Förhoppningsvis går det att bestämma vilken typ av olja det handlar om, säger hon.
– Nu får va-personalen försöka spåra föroreningen bakåt i nätet, säger Susanna Olsson.
2 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Miljöskyddskontoret konstaterade vid besök att det kom både olja och något som liknar papper. Pappret kan tyda på att ledningar är felkopplade, dvs att det som ska gå på spillvattennätet felaktigt går till dagvattennätet. Oljan däremot kommer med stor sannolikhet från dagvattennätet. Miljöskyddskontoret och Tekniska förvaltningen har dock inte kunnat härleda vart oljan kommer i från. Hälsningar Caroline Hagström, Miljöskyddschef Alingsås kommun

  2. ”En felkoppling på va-nätet” ?
    Det vore intressant att höra hur man tänker då.
    Är det någon släpper ut olja via dag eller spillvatten kan det väl knappast bero på en ”felkoppling” ?
    Kanske kan miljöinspektörerna förklara detta för oss utan relevant utbildning ?

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det