Arkivbild: PATRIK SKOGLÖW

Allt färre unga i Alingsås dricker

Alingsås

Alkohol och tobak används av allt färre högstadieungdomar i Alingsås kommun – det visar en nyligen genomförd drogvaneundersökning

För andra året i rad minskar användandet av såväl alkohol och tobak, som narkotika bland högstadieungdomar i Alingsås kommun. Det visar en nyligen genomförd drogvaneundersökning.

– Utvecklingen i Alingsås går åt rätt håll, det är roligt att se, säger Håkan Fransson, drogförebyggare.

Från 2013 fram till idag har andelen högstadieelever som uppger att de druckit alkohol minskat med cirka tio procentenheter, från drygt 25 procent till drygt 15 procent. Det finns olika delförklaringar till den positiva trend som råder.

En del i framgången är att Håkan Fransson finns med på samtliga föräldramöten i årskurserna 6-9 i kommunen och informerar om kort- och långsiktiga faror med alkohol. Föräldrarna är en mycket viktig del i det drogförebyggande arbetet menar Håkan Fransson.

– Det handlar om att inte bjuda sina barn på alkohol, att inte köpa ut åt dem, att ha koll på sin egen alkohol hemma, och att bygga allianser med andra föräldrar, säger han och menar att det är något som många vuxna numera ställer upp på.

Enligt undersökningen uppger över 85 procent av ungdomarna att deras föräldrar inte accepterar att de dricker alkohol. Motsvarande siffra för tobaksanvändning ligger kring 90 procent. Håkan Fransson anser att tillförlitligheten i undersökningen är hög, framför allt de tendenser de upprepade undersökningarna visar. Eleverna får vara helt anonyma.

Trots de positiva signalerna om ett minskat alkoholdrickande så är det en svag ökning av antalet elever som ”intensivkonsumerar” alkohol. Det menar Håkan Fransson till viss del förklaras av att det är en grupp ungdomar som är svår att nå genom det drogförebyggande arbete som han bedriver.

Artikeln har tidigare publicerats i sin helhet i papperstidningen och e-tidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.