Foto: STEFAN SAMUELSSON
Utbyggnaden av Nolhaga Parkbad ska pågå även hela nästa år.

Det ska simhallen heta

Alingsås

Nolhaga Parkbad – det kan bli det officiella namnet för den nya simhallen.

På torsdag träffas kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Ett av ärendena på dagordningen är en namngivningsfråga. I en tjänsteskrivelse framhävs det att det ”finns en önskan” om att den nya simhallen ska förändra sitt namn.

”I syfte att signalera denna förändring där simhallen går från en traditionellt simanläggning till en mer konceptbaserad upplevelseanläggning bör namnet ändras”, skriver förvaltningen. Och förslaget lyder alltså Nolhaga Parkbad.

Om nu badet får detta namn återstår att se. Vad som dock står klart är att anläggningen kommer att växa i storlek från 7 100 till 11 000 kvadratmeter. Ambitionen är också att besöksantalet ska åka från omkring 106 000 besökare per år till omkring 164 000 besökare.

  • Mårten Öhman
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.