• Foto: STEFAN SAMUELSSON
    VÄNTAR PÅ POLITIKER. Demonstrationen hölls utanför socialförvaltningens lokaler. Förutom personliga assistenter deltog några gode män.
  • Foto: STEFAN SAMUELSSON
    HÖLL MED. Vänsterpartiets Anders Dahl, i mitten, lovade att försöka förhindra att kommunens personliga assistans läggs ut på entreprenad.

Personliga assistenter protesterade

Alingsås

”Ta ert ansvar, sälj inte ut oss.” Det var budskapet från de personliga assistenter som på tisdagen demonstrerade mot sparförslaget att lägga ut Alingsås kommuns assistans på entreprenad.

Ett 30-tal av de över 100 kommunanställda personliga assistenterna samlades utanför socialförvaltningens lokaler, där socialnämnden skulle sammanträda en stund senare.

På dagordningen fanns konsekvensutredningen om att lägga ut personlig assistans på entreprenad, något som skulle kunna spara cirka 14 miljoner kronor åt socialnämnden. Nettobesparingen för kommunen skulle dock bli cirka fem miljoner, eftersom statsbidragen skulle minska med drygt nio miljoner.

– De svagaste i samhället får stå tillbaka för att kommunen inte får ihop sin ekonomi. Det är respektlöst, säger Monica Flotvik, en av organisatörerna av demonstrationen.

– Vi har mobiliserat oss ganska snabbt, tillägger hon.

Knappt hälften av de 130 brukare, som har personlig assistans, har valt kommunen som utförare. De kommunalanställda personliga assistenterna anser att det skulle bli sämre för både brukarna och dem själva om privata företag får ta hand om all personlig assistans i Alingsås kommun.

– Kommunen ställer krav på utbildning och vi vidareutbildas hela tiden. I den privata assistansen jobbar nästan vem som helst, säger Monica Flotvik, som är utbildad undersköterska.

Anställningsvillkoren är bättre hos kommunen, framför allt avtalet om antalet jourtimmar. Det är alltså tid som assistenten är hos brukaren men har lägre lön för.

– Vi har alltid fyra timmar sovande jour oavsett hur mycket brukaren är beviljad, säger Monica Flotvik och hävdar att det kan vara upp till tio jourtimmar hos privata utförare.

– Men det här är större för våra brukare än för oss, säger Charlotte Leverette, en av de andra som demonstrerade.

De personliga assistenterna hoppas att politikerna i socialnämnden låter bli att besluta om entreprenaden. De rödgröna har tidigare sagt nej till det, medan de borgerliga har varit mer öppna för detta sparförslag. Sverigedemokraten i nämnden kan bli tungan på vågen.

– De har ju inte nån gång hittills röstat med de rödgröna, säger den personliga assistenten Jessica Ytterholm.

Många av dem som demonstrerade är medlemmar i facket Kommunal, som har uttryckt oro för sparförslaget. 

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.