BoU inför förbud att skriva intyg för ensamkommande barn!

Alingsås

Nu har det gått för långt! Som både medmänniska och mamma till flera barn blir jag både upprörd och förbannad när jag får höra ”på stan” på vilka grunder beslut har tagits på Barn -och Ungdomsförvaltningen. Så upprörd att jag inte längre kan hålla det inom mig utan väljer att skriva med hopp om att få igång en debatt kring demokrati, yttrandefrihet och medmänsklighet.

Just nu cirkulerar det en hel del rykten i Alingsås kring ett beslut som tagits på BoU efter ett telefonsamtal från en rektor på en av högstadieskolorna i Alingsås. Telefonsamtalet föranleddes av en livlig diskussion på skolan huruvida lärare var skyldiga att skriva intyg eller inte om frågan ställdes kring de ensamkommande barnen.

Tydligen ansåg starka röster att det inte ingick i en lärares arbetsuppgifter att göra det. Beslutet som följde innebar att inga lärare på skolan längre är tillåtna att skriva intyg till eller om sina ensamkommande elever om de får förfrågan. Bryter de som tjänsteman mot beslutet kan till och med skäl för uppsägning finnas.

Ett mail med följande innehåll gick strax därpå ut till samtliga lärare på skolan: ”Som tjänsteman ska vi inte uttala oss om elevers ålder eller mognad. Vi har att förhålla oss till Migrationsverkets beslut. Till boenden, enskilda personer/elever eller jurister ska vi inte heller ge omdömen, andra än de som finns som underlag till utvecklingssamtalen. Ev förfrågningar från Migrationsverket ställs sannolikt till förvaltningsledning eller skolledning, i annat fall hänvisas till dessa.”

Mailet gör mig oerhört orolig. Vet skribenten ens hur en asylutredning idag går till? Är ni medvetna till att handläggare på Migrationsverket ”skriver upp” barns åldrar utan att ens ha träffat barnen innan. All bevisbörda ligger därefter på barnet att genom ett samlat underlag kunna göra sin ålder sannolik. Om barnen, mot förmodan, har med sig någon ID-handling från hemlandet anser Migrationsverket att den har så lågt bevisvärde att de bortser helt från den. Istället, utan några som helst bevis, anser de att barnet är över 18 år.

Jag tycker att ni därför bör läsa igenom ett antal asylansökningar som fått avslag för att få förståelse över vad ert beslut innebär för barnen. Här står ofta att handläggaren ber den asylsökande att samla in dokument mm som kan göra åldern som uppgetts sannolik. Ofta nämns intyg från skolan som exempel. Av texten i mailet att döma misstänker jag starkt att ni inte har en aning om hur en asylprocess går till. Än mindre på vilket sätt den asylsökande får sin ålder i Sverige idag.

Ert beslut kommer att bidra till att barn under 18 år på er skola kommer att utvisas ur Sverige till krigsförande länder eftersom ert förbud bidrar till att barnen inte kan samla in de dokument som Migrationsverket säger sig vilja ha. Jag tycker att det är ytterst allvarligt, ur flera aspekter, att genom förbud, förhindra lärare som vill hjälpa sina elever genom att skriva intyg.

Med beslut som ert ställs demokratin, yttrandefriheten och medmänskligheten helt ur spel. Anses inte skolan följa skollagen där några av de viktigaste principerna är just de ovan nämnda? Att förbudet dessutom bara är riktat till en av Alingsås högstadieskolor gör det hela ännu mer allvarligt.

I fredags var det en minnesdag för Förintelsen. Huvudsyftet med dagen är att det som hände under andra världskriget aldrig någonsin ska tillåtas att hända igen. Ändå upplever jag att beslut som ert gör att det osannolika mycket väl kan bli sannolikt igen. Jag hoppas därför att ni tänker till och därefter omgående häver beslutet. Låt istället era välutbildade tjänstemän ute på skolorna själva få avgöra om de vill skriva intyg eller inte.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher