Robert Tjernberg, kommunikatör, Alingsås Business Center och André Essebro, expert kompetensförsörjning Alingsås Business Center och Campus Alingsås.
Robert Tjernberg, kommunikatör, Alingsås Business Center och André Essebro, expert kompetensförsörjning Alingsås Business Center och Campus Alingsås.

”Skolan ska komma närmare näringslivet”

Gästbloggen

Alingsås Business Center har nu funnits i ungefär ett år. Personalen skriver här om det första året, om kommunens näringslivsarbete tillsammans med företagarna – och blickar även framåt. Robert Tjernberg och André Essebro ger sin syn på hur ABC kan bidra till att förbättra företagsklimatet i kommunen.

Söndag 15 januari

God fortsättning på 2017!

Det berättas att den på 500-talet f.Kr. inte alltför godmodige filosofen Herakleitos alternativt dog av att hundar åt upp honom eller att han frivilligt valde att levande begravas i kogödsel. Det är dock inte för sättet han dog på han blivit berömd (lite underligt kan man möjligen tycka) utan för att eventuellt ha yttrat ”panta rei” (allt flyter) och att du inte kan gå ner i samma flod två gånger.

Oavsett om Herakleitos själv sa detta eller inte så var tanken på att allt förändras central för honom. Den tanken känner vi nog alla igen då nutidens förändringar och tempot i dessa rimligen är än mer påtagliga än de var för 2500 år sedan. Idag handlar det om innovationer som på kort tid revolutionerat mångas liv och beteende (som internet och smarta telefoner), andra innovationer som har potential för liknande är 3D-printing, VR, olika robotar. Vi lever mitt i en ständigt ökande och sedan länge oöverskådlig informationsmängd, med nya kommunikationsmöjligheter, nya betalningslösningar, nya produktionssätt. Allt i ett tempo som tenderar att dubblera sig själv någon gång i sekunden eller så.

Detta medför att nya kompetenser hela tiden kommer att behövas, kunskaper kommer kontinuerligt behöva uppdateras och förmågan att kunna anpassa sig och att hänga med kommer bli allt viktigare både för individer och för företag.

Hur ska vi i Alingsås kommun då göra för att gemensamt hantera dessa utmaningar på bästa sätt?

Med lite klyschavarning på denna så är ändå samverkan och samarbete vägen framåt. Detta måste utvecklas än mer. Både mellan det offentliga och det privata, liksom mellan kommunala organisationer, olika företag med mera.

Ett litet steg på den här vägen är att Alingsås Business Center och Campus Alingsås numera har ett nära samarbete. Vi samarbetar för att bättre kunna erbjuda utbildningar och andra aktiviteter som utgår från de behov företagarna och individer i Alingsås har. Bland annat utifrån de förändringar som nämnts ovan.

En långsiktig förhoppning med samarbetet är också att bidra till att hela skol- och utbildningssektorn ska komma närmare näringslivet. På det sättet kommer utbildningarna kontinuerligt förbättras och svara upp mot nya krav – och därigenom bidra till en bättre kompetensförsörjning.

Det här är ett exempel på samarbete. Men samarbete gäller brett och är en hörnsten i allt som händer. För att samarbete ska lyckas behöver det också kommuniceras på ett relevant sätt. Samarbete utan kommunikation är nämligen inte mycket till samarbete. Åtminstone inte om man vill att samarbetet ska leda till något mer än en dialog bakom stängda dörrar.

Låt oss testa ett konkret exempel. Den andra februari arrangeras en förmiddag om digitalisering med IT-gurun Bo Dahlbom i Utbildningens hus, närmare sagt Sparbankssalen. Anmäl dig till andre.essebro@alingsas.se innan den 26 januari.

Den kostnadsfria föreläsningen är ett samarbete mellan flera kommuner, Alingsås Business Center och Campus Alingsås.

Nu när vi kommunicerat om det samarbetet vet du ju att det finns – och då återstår det bara för dig att ta del av samarbetet genom att vi ses där!

André Essebro, expert kompetensförsörjning Alingsås Business Center och Campus Alingsås
Robert Tjernberg, kommunikatör, Alingsås Business Center

blogg_abc_jenny_SS
FOTO: Stefan Samuelsson
Jenny Almén Linn är näringslivsstrateg på Alingsås Business Center.

Lördag 14 januari

Alingsås  –  där samhörighet och samverkan kan få individer och företag att växa och må bra

Efter att tidigare ha arbetat både utomlands och i storstäder som Göteborg och Stockholm, känns det spännande att få arbeta på hemmaplan och i en kommun som växer och attraherar så väl nya intressanta invånare som en mängd nya besökare varje år, men fortfarande är överskådlig.  Här finns ett sammanhang och en känsla av tillhörighet som man inte får i de större städerna.

Det jag, liksom många som flyttat hit under senare år, slås av är att det i Alingsås finns ett oerhört aktivt företagsklimat och föreningsliv med ett stort engagemang för det lokala och en stolthet över att vara alingsåsare. Detta är en fantastisk förutsättning för att skapa en positiv anda, där vi tillsammans växer och gör Alingsås än mer attraktivt.

I min roll på Alingsås Business Center försöker jag tillsammans med mina kollegor skapa möjligheter för företag och individer att mötas och växa. Dels genom att arrangera olika former av nätverksträffar och dels genom att tillsammans med olika förvaltningar och externa aktörer arrangera seminarier och utbildningsprogram för att stärka våra företag och företagare.  Under 2016 har det handlat om ledarskap, hållbarhetsfrågor, upphandling, egenkontroll, digitalisering och nyföretagande bland annat.

Under 2017 ser vi fram emot att arbeta ännu närmare våra olika aktiva och betydelsefulla företagarföreningar och regionala samarbetspartner för att kunna erbjuda de aktiviteter som efterfrågas och gör mest nytta utifrån företagarens perspektiv. Samverkan och samordning är nyckelord som jag bär med mig varje dag. Det görs oerhört mycket i alla företag, föreningar och samverkansorgan redan idag. Låt oss hitta hur vi kan göra än mer tillsammans! På så vis kan Alingsås fortsätta vara den attraktiva kommun som den redan är, där företag och individer växer och mår bra och där vi attraherar spännande människor. Som i mötet med det som redan finns, kan leda till nya kreativa idéer och nya innovativa företag.

Vill ditt företag vara värd för en nätverksträff eller har du idéer på vilka seminarier eller utbildningsinsatser som behövs framöver, tveka inte att höra av dig till mig.

Vill du veta vad som händer på Alingsås Business Center och vilka seminarier och nätverksträffar som är på gång.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här: info@alingsasbusinesscenter.se

Jenny Almén Linn
Näringslivsstrateg, Alingsås Business Center

Foto: STEFAN SAMUELSSONThomas Johansson och Tomas Thorin lånar termer från idrotten när de skriver om samspelet mellan kommun och näringsliv.
Foto: STEFAN SAMUELSSON
Thomas Johansson och Tomas Thorin lånar termer från idrotten när de skriver om samspelet mellan kommun och näringsliv.

Fredag 13 januari
Sitter du på läktaren och kommenterar eller är du med på planen och bidrar i spelet?

Det är inte ovanligt att termer lånas och jämförelser görs mellan näringsliv och idrottsliv. Ofta är det lagidrotterna som används som förebild och vi använder friskt uttryck som samspel och laginsats för att måla upp en talande bild. Ibland hör vi också de inte fullt lika positiva uttrycken offside och avbytarbänken – uttryck som vi undviker här i texten.

Det som ofta saknas i liknelserna är att idrottsprestationerna tydligt mäts och jämförs i form av placering i en liga eller spel i en viss division, vilket inte alltid sker inom näringslivet. Sen finns det naturligtvis undantag, och ett sådant är den ranking över företagsklimat som Svensk Näringsliv genomför varje år. När vi ser vilket fall som skett för Alingsås kommun sen 2010 går det knappast att undvika sportklyschan att kommunen spelade i elitserien för några år sen för att nu harva runt i en betydligt lägre division.

Syftet med enkäten och rankingen är att ge förutsättningar till diskussion och dialog kring företagsklimatet och inte att utgöra ett mått på hur näringslivet verkligen mår i form av till exempel nystartade företag, omsättningsökning eller minskade antal företagskonkurser. Betraktar vi dom mätetalen står sig kommunen väl i jämförelse. Men utvecklingen för rankingen för Alingsås är en alldeles för tydlig indikator på att något inte stämmer – sportklyscha nummer två – i samspelet mellan näringsliv och kommun för att det skall gå att bortse från resultatet. Tror alla håller med om att förutsättningarna finns för att Alingsås borde ligga betydligt högre upp på listan än den föga smickrande 198 platsen som nu innehas. Kommunen själv är absolut inte nöjd med placeringen och Alingsås Business Center har därför som ett av sina prioriterade mål att Alingsås skall tillbaka till topp-20 position på listan igen.

Det är just inom rankingens grundsyfte om att skapa förutsättningar för diskussion och dialog som Alingsås Business Center tydligast kan bidra till förbättring av placeringen. Under året som gått har vi varit på ett stort antal träffar och möten med representanter för olika företag. Sammanlagt kan vi räkna ihop ett drygt 100-tal företag och personer som besökts. Det som är gemensamt för alla dom vi träffat är deras engagemang och vilja att förbättra Alingsås som en attraktiv kommun för näringslivet. Vi kommer att fortsätta besöka kommunens näringsliv, och vi kommer att fortsätta anordna möten och träffar för näringsliv och kommun. Närmast planeras en workshop i vilken representanter för näringsliv och kommun skall jobba för att åstadkomma en ökad samsyn och en förbättring av samarbetet.

I våra kontakter med näringslivet har vi ibland fått frågor som ”vem skall jag kontakta” eller ”hur skall jag ta frågan vidare”. Så för att kunna hjälpa företagaren att hitta rätt och öka kvalitén i dialogen har vi under hösten startat ett samarbete mellan olika förvaltningar. Det är en arbetsform att bygga vidare på för det får aldrig bli så att näringslivets utveckling bromsas bara för att man inte vet vem man skall vända sig till eller att man inte får svar på sina frågor i kontakten med kommunen.

Genom att fortsätta skapa utrymme för att mötas och genom att bidra till en god dialog och förståelse mellan näringslivet och kommunens representanter kommer vi att försöka påverka enkätsvaren i en positivriktning. Däremot är det inte så – som vi ibland hör – att det är Alingsås Business Center som skall göra jobbet. Det är där – dags för klyscha nummer tre – lagspelet kommer in i bilden. För vi tror att det är där – i mötet mellan kommun och näringsliv – som vi tillsammans kan stärka varumärket Alingsås som näringslivskommun och samtidigt börja klättra på rankingen igen.

Så under 2017 kommer vi att fortsätta vårt arbete för att förbättra företagsrankingen, och vi ber Er att fortsätta bidra med Ert engagemang och att komma på våra träffar och möten.

Välkommen med i laget!
Tomas Thorin, expert etablering för Alingsås Business Center
Thomas Johansson, expert industri för Alingsås Business Center

Foto: STEFAN SAMUELSSONJoakim Gustafsson, handelsutvecklare, Alingsås Business Center.
Foto: STEFAN SAMUELSSON
Joakim Gustafsson, handelsutvecklare, Alingsås Business Center.

Torsdag 12 januari
Vad gör en stad attraktiv?

När jag arbetade på tidningsredaktion dök frågan då och då upp om varför det inte skrevs oftare om positiva saker. Vår redaktör svarade cyniskt men sanningsenligt att ”en bra nyhet är per definition dålig”. Det räcker att gå till sig själv. Bra upplevelser är lätta att ta för givet. Dåliga upplevelser däremot delar man gärna med sig av.

Vad har då detta med mitt arbete att föreslå nya konsumtionsstrategier för Alingsås att göra? Svaret är: allt! Konsumtionsstrategierna ska ge vägledning för politiker, tjänstemän och det samlade näringslivet när de fattar beslut som gör att så mycket som möjligt av Alingsåsarnas plånbok spenderas inom kommunens gränser. Dessutom vill vi att så många som möjligt som inte bor här också kommer och konsumerar i Alingsås.

Hur gör vi det då? Alingsås kommun kan göra vad en kommun har möjlighet att göra, de som bedriver verksamheter av olika slag kan dra sitt strå till stacken och de som äger fastigheter och mark där utbudet kan utvecklas sitter på en del av makten.. Var och en för sig kan vi göra en hel del, men inte allt. TILLSAMMANS däremot kan vi göra mycket, för att inte säga allt! Med en gemensam målbild för hur vi exempelvis vill utveckla vårt vardagsrum och viktigaste konkurrensvapen Stadskärnan blir vi ostoppbara. Och för att ta upp tråden från ingressen: när vi pratar mindre om vad som kan förbättras och istället lyfter fram vad vi hittills har åstadkommit i vår stad och TILLSAMMANS jobbar för att skapa ännu fler positiva upplevelser kan vi nå hur långt som helst.

Stadskärnan ja – hur kan man vurma för Stadskärnan när samtidigt nya handelsområden etableras? Jo, precis som vi alla är starkare tillsammans än var och en för sig behövs BÅDE Stadskärnan och våra handelsområden. Våra ”nya” handelsområden är absolut nödvändiga för att kunna betjäna såväl en ökad efterfrågan (fler konsumenter med mer pengar att handla för) som en växande befolkning (vi blir flera hundra nya Alingsåsare varje år). Vimpeln och Bolltorp har gjort Alingsås utbud mer komplett och idag finns nästan allt vi behöver på hemmaplan. Det betyder att vi egentligen inte behöver åka någon annanstans för att göra våra inköp, vilket är bra för plånboken, miljön och inte minst för det berömda livspusslet.. Nu gäller det bara att stadens olika aktörer hittar rätt i sina respektive roller i Stadslaget innan utvecklingen pockar på behov av ytterligare expansion.

Konsumtion förresten… många har nog lite delade känslor kring det ordet, vars ordagranna betydelse är att köpa och förbruka varor, tjänster och upplevelser som företag och organisationer producerar. De flesta är dock överens om att konsumtion är nödvändig för att skapa sysselsättning och livskvalitet. Och om vi vidgar begreppet lite så behöver konsumtion inte alltid vara synonymt med att ständigt köpa nytt. Vi kan och måste bli bättre på att använda och vårda det vi redan har, på att låna eller byta ut och inte minst på att köpa begagnat och närproducerat. I Alingsås finns redan en tydlig trend med duktiga entreprenörer som hittat sätt att tjäna pengar på mer hållbar konsumtion, och fler kommer!

Skola, vård och omsorg då, gör inte det oss attraktiva? Jo självklart, men med risk för att svära i kyrkan är dessa tre institutioner något som bara måste finnas och vara av god kvalitet. Men Alingsås natur då, den är väl ändå unik? Alingsåsarna vet ju att Alingsås är vackrast i Sverige, med sin naturliga variationsrikedom i form av allt från sjöar till berg och dalar. Att just deras stad och kommun är vackrast i Sverige kan dock 289 andra kommuner också hävda (även om vi naturligtvis vet att de har fel). Om vi vill erbjuda en levande stad och konkurrera med full kraft är det därför andra saker som är viktiga, exempelvis:

 • Hög fart i byggandet av varierade och innovativa boenden (under 2016 gavs det klartecken till närmare 300 bostäder i Alingsås).
 • Skapande av mötesplatser för handel, kultur och upplevelser för alla människor oavsett ålder, livsstil och bakgrund. Ökad digitalisering skapar behov av att också mötas på riktigt..
 • Ett varierat utbud med en blandning av unika butiker och välkända varumärken, nyproducerat och återbruk, online och offline…
 • En inkluderande atmosfär med värdskap i världsklass, välkomnande skyltning och livsmiljö samt en rik flora av evenemang som lockar alingsåsare och besökare ut på gator och torg.

I månadsskiftet samlar Alingsås Business Center representanter från fastighetsägarna, handeln, besöksnäringen och den kommunala organisationen för att presentera och förankra tankar om en gemensam målbild och strategier för hållbar konsumtion. Efter det, och när Alingsås kommunstyrelse sagt sitt, börjar arbetet på allvar med att konkretisera strategierna genom handlingsplaner med aktiviteter där kommun och näringsliv har ett gemensamt ansvar för att gå från ord till handling!

Så låt oss tillsammans skapa en stad som ger besökare och invånare anledning att slå upp synonymer till ”attraktiv” när de ska berätta om Alingsås som den självklara platsen att bo på, besöka och bedriva verksamhet i!

PS. Kunde inte låta bli att kolla upp synonymerna själv: tilldragande, lockande, stilig, behaglig, sevärd, intagande, tilltalande, snygg… Inte illa! DS.
Joakim Gustafsson, handelsutvecklare

Foto: STEFAN SAMUELSSONMats Byström, evenemangsansvarig på Alingsås Business Center (ABC).
Foto: STEFAN SAMUELSSON
Mats Byström, evenemangsansvarig på Alingsås Business Center (ABC).

Onsdag 11 januari

Bäste läsare!
Jag önskar dig en god fortsättning på 2017.

Denna text är inte bara ett blogginlägg. Det är också en kontakt- och önskelista från Mats Byström, evenemangsansvarig på Alingsås Business Center (ABC). E-post: mats.bystrom@alingsas.se Telefon: 0322-617026.

Jag vill komma i kontakt med dig som tycker att att det är kul och spännande när det genomförs evenemang/aktiviteter i Alingsås med omnejd. Finner du något i nedanstående som intresserar dig tveka inte med att höra av dig till mig.

Deltagare till utbildningen Evenemang & Värdskap. Utbildningsstart februari 2017. Du är en ung/vuxen person mellan 18 och 25 år som för tillfället inte deltar i någon utbildning eller har ett fast jobb och som är sugen på förändring och egen utveckling.

Jag, mina kollegor och våra olika gästtränare kan erbjuda ett halvår med spännande projekt, träningsuppdrag, praktik och löneuppdrag inom branscher som Butik-Café-Restaurang-Hotell-Evenemang-Turism och Crossmediaproduktion. Du kommer att utveckla dig själv och fördjupa dig inom bemötande, värdskap, projektledning, grafisk design, rörlig bild och arrangörskunskap. Exempel på aktiviteter vi kommer att genomföra och medverka i under 2017 är Mötesplatsmässan på Estrad – Potatiscupen – Potatisfestivalen och Sommaronsdagar.

Utbildningen är ett samarbete mellan ABC, Sparbanksstiftelsen och Arbetsförmedlingen Alingsås-Vårgårda-Lerum.

Arrangörer

 • Är du aktiv i en organisation, förening, företag eller är en person som har idéer gällande evenemang i Alingsås.
 • Du/Ni kanske redan genomför projekt/evenemang men vill ha stöttning och behöver någon form av lotshjälp.

Besökare

 • Är det så att du tycker att det saknas något i Alingsås evenemangsutbud?
 • Är det någon period på året där du tycket att det händer för lite?
 • Upplever du att det saknas någon aktivitet för en specifik målgrupp?
 • Är vi mindre bra på att skapa aktiviteter inom ett speciellt område?

På och bakom scen

 • Vill du vara med eller känner du någon som vill skapa, framföra och uppträda inför en publik?
 • Du kanske vill vara med och genomföra olika evenemang som funktionär?

Jag vill ha feedback från dig/er! I Alingsås så har vi i många år skapat fantastiska projekt och evenemang som lockat och fortfarande lockar många människor. Det finns så mycket talang, kompetens och idéer i kommunen som jag vill ha hjälp med att fånga upp.

Jag och Alingsås Business Center kan vara ett stöd på många olika sätt inför just ditt evenemang, så tveka inte att höra av dig till oss, så att vi tillsammans kan göra 2017 till Alingsås bästa evenemangsår någonsin.
Mats Byström

Foto: STEFAN SAMUELSSONGunbritt Reteike, turistchef, och Carina Lundgren, turistbyråansvarig.
Foto: STEFAN SAMUELSSON
Gunbritt Reteike, turistchef, och Carina Lundgren, turistbyråansvarig.

Tisdag 10 januari

God fortsättning önskar vi från Turistbyrån och destinationsutvecklingen under Alingsås Business Center. Vi har just lagt ett år bakom oss som inte varit likt något tidigare. Ett år där vi gjort en omorganisation igen med allt vad det innebär. Vi har också lanserat en ny och fräsch hemsida som vi fortfarande håller på och utvecklar. Samtidigt har vår produkt ”Fikavandring” under varumärket ”Kaféstaden Alingsås” hamnat på 10-i-topplistan över exportprodukter i Västsverige. Det har bland annat inneburit utbildning och affärsplaner ihop med våra deltagande företag och Turistrådet Västsveriges affärsutvecklare.

Fikavandring -en reseanledning?

Vi själva var tveksamma när Visit Sweden och Turistrådet Västsverige menade att vår Fikavandring var en reseanledning. Var det verkligen det, frågade vi oss. Var det inte handeln och fikat ihop? Var det inte naturen eller våra sevärdheter som man kom för, eller för våra evenemang som till exempel Lights in Alingsås? Det är så att det ena inte utesluter det andra har det visat sig. Vi hade flera exempel på besökare som kom till Alingsås på en lördagsförmiddag och gick en Fikavandring för att senare shoppa, äta lunch och middag ute. På kvällen var det dags för att gå en Lightsvandring och eventuellt övernatta på något av våra boenden. Kan det bli mycket bättre än så? Ja, nu jobbar vi vidare med att få hit fler grupper som vill Fikavandra och att inkludera naturupplevelser för den som så önskar.

Vilket pressintresse!

En mängd olika pressbesök, både nationella och utländska visade dock att vi inte hade behövt vara tveksamma angående den nya produkten. Vi har aldrig under Alingsås Turistbyrås snart 30-åriga historia som helårsöppen Turistbyrå, haft så många publicerade artiklar, reseberättelser och blogginlägg av journalister, resebloggare och bokförfattare. Visit Sweden, Göteborg o Co och Turistrådet Västsveriges bearbetning av press ihop med våra egna mediekanaler har gett stor utdelning för Alingsås.

Extra roligt att Turistrådet Västsverige heller aldrig tidigare upplevt en sådant mediaintresse, som vi tillsammans fick uppleva efter lanseringen av Alingsås – The Capital of Fika i mars. För vi har hittat ”en produkt att sätta i Sverigehyllan” som man uttrycker sig. Våra kaféer, guider och boendeanläggningar är nycklarna i denna fikaprodukt och under 2017 gäller det att få fler att upptäcka den. Och om allt går väl, så har vi också en researrangör från USA som kommer med turister till Alingsås sommaren 2017 – för att just Fikavandra!  En sak som vi hoppas ska öka intresset, är att det nu går att köpa presentkort till en Fikavandring hos biljettombud i hela Sverige.

Varför Kaféstaden Alingsås – The Capital of Fika?

En annan rolig sak är att våra kaféer mer och mer har börjat använda de temadagar som finns i almanackan. För att ta ett exempel så har försäljningen av Kanelbullar på Kanelbullens Dag gått upp med många procent för de som använt detta i sin marknadsföring. Och naturligtvis försöker vi som jobbar med besöksnäringen också lyfta dessa dagar lite extra. Varför är det sådant fokus på Kaféstaden, har många frågat oss under året som gått. Det står i vår Turiststrategi och är beslutats av vår politiker att vi ska arbeta med varumärket Kaféstaden Alingsås.

Vår förste bagare i Alingsås fick sin licens av kungen (!) år 1733 för att starta ett bageri i Alingsås. Kvinnorna som brukat baka hemma, behövdes nu i manufakturverket (textiltillverkning)  som Jonas Alströmer startade. De jobbade 6 dagar i veckan, 10 timmar per dag och hann inte längre baka sitt bröd. Lite förenklat kan man säga att ur detta växte vår kafénäring upp då man åt frukost med hela familjerna ute på kaféerna. Detsamma hände ungefär på liknande sätt i övriga textilstäder runtom i Sverige. Men eftersom vi också har en historia av att inte riva våra vackra gamla trähus, vilket andra industristäder gjorde, så har våra kaféer blivit kvar i trähusen. Det innebär att de inte utsattes för den ofta medförda kostnadsökningen i nya hus, vilket blev förödande för de andra kaféstäderna där man inte hade råd att flytta tillbaka.

Hela Alingsås viktigt

Men har vi då glömt bort övriga Alingsås? Jobbar vi bara med Fikavandringarna och stadskärnan? Nej, vårt arbete gäller i högsta grad att arbeta med företag i hela kommunen och vid alla de presentationer som vi gjort under året har vi alltid visat en bild på Alingsås kommuns form – och hur lik den är Sveriges. Många av våra sevärdheter ligger utanför stadskärnan. Landsbygdens företag med naturen utanför knuten lockar många besökare eftersom man vill uppleva lugnet och miljön som hela Alingsås kommun erbjuder. Idag finns också en hel del attraktiva turistboenden runtomkring i hela kommunen och de går att hitta via bland annat Air BnB på nätet. Vi får ofta frågor om boende så det är önskvärt med fler såklart.

Alingsås ingår i Göteborgs Insjörike vilket är ett Leaderprojekt som vi driver ihop med tre andra kommuner och där finns nu en hel del medel att söka för nya projekt. Strax innan jul bjöd vi in till en kunskapskväll om hur man ska tänka när man skickar in ansökan. Är man intresserad av detta finns en Facebookgrupp; ”Leader Alingsås” att gå med i så att man kan följa med i informationen och ta del av aktuella mötesdatum.

www.kafestaden.se

Precis som alltid är Turistbyrån väldigt intresserade av att få veta vad som planeras för aktiviteter och evenemang där alla är välkomna. Människor reser av olika anledningar och flyttar till platser där de aktiviteter som just de är intresserade av finns. Detta publiceras på Alingsås sida under Västsverige där de övriga kommunerna i Västsverige också har sin turistinformation. En resenär bryr sig inte om kommungränser utan är ute efter att planera sin resa/semester. Så kika in på www.kafestaden.se och har ni något spännande på gång, maila gärna Turistbyrån och berätta!

Under det kommande året kommer vi att fortsätta utveckla och driva frågor som rör besöksnäringen. Vi kommer att fortsätta besöka företag och föreningar som skapar reseanledningar till Alingsås. Nästa produkt i Sverigehyllan kanske dyker upp redan under innevarande år!
Carina Lundgren, turistbyråansvarig och Gunbritt Reteike, turistchef

Foto: STEFAN SAMUELSSONMagnus Thordmark, näringslivschef i Alingsås kommun och Alingsås Business Center.
Foto: STEFAN SAMUELSSON
Magnus Thordmark, näringslivschef i Alingsås kommun och Alingsås Business Center.

Måndag 9 januari

Tiden runt årsskiften lämpar sig väl för reflektion och planering tycker jag. Det blir lite lugnare tempo och fler lediga dagar. Tid att vara ute under dagens ljusa timmar och att göra avkopplande aktiviteter. Då trivs tankarna som bäst. Jag har under mellandagarna tittat tillbaka på det år som gått och planerat verksamheten för året som kommer.

En fråga som kommer upp i mitt huvud är om våra kunder är nöjda med vår insats och om vi skapar värde för skattebetalarna? Om svaret är Ja på dessa frågor så är jag nöjd.

Vad gäller våra kunder så är de människorna som vistas i Alingsås – invånare, företagare och besökare. Vi mäter företagarnas uppfattning om företagsklimatet i Alingsås genom den enkät som Svenskt Näringsliv gör. I den ligger vi på plats 198 och målet är topp 20. Jag ser med spänning fram emot 2016 års resultat och skulle bli förvånad om vi inte ser ett trendbrott. Företagens betyg på kommunens myndighetsutövning mäts genom Insikt som är en analysmodell som mäter kvaliteten på kommunens service genom att fråga företagare som har haft ett konkret ärende. 2015 låg vi över snittet för Sverige på serveringstillstånd, på snittet för bygglov och under snittet för markupplåtelse, brandtillsyn och miljö- och hälsotillsyn. 2017 inför vi nu kontinuerlig mätning och uppföljning för att snabbare kunna reagera på kundernas återkoppling. Vi kommer under året fortsätta att arbeta tillsammans med förvaltningarna för att höja den upplevda kvalitén på servicen.

Det finns drygt 3000 registrerade företag i Alingsås. De flesta är enmansföretag, en stor andel är mindre och en del är mellanstora. Endast en handfull har över 100 anställda. Vi följer upp ca 1100 aktiva företag med en sammanlagd omsättning på drygt 15 miljarder. Av dessa så har majoriteten, runt 900, företag en omsättning under 10 miljoner kronor.  Företagen i Alingsås som helhet växer i omsättning och antal anställda, samt visar en ökande lönsamhet. Cirka 250 nya företag startas varje år, den siffran är ganska stabil. Att ha en löpande dialog med företagarna, erbjuda företagsutvecklande aktiviteter och tillsammans arbeta för att utveckla företagsklimatet i Alingsås är centralt i vår verksamhet. 

Under 2016 träffade vi uppskattningsvis drygt 2000 företagare och anställda vid ett eller flera tillfällen. De ca 50 frukostmöten, nätverksträffar, seminarium och workshops som vi arrangerat under året har haft drygt 1000 deltagare. Vi har genomfört över hundra företagsbesök för att lyssna på företagens behov och diskutera på vilket sätt vi kan stötta eller underlätta. Som företagslotsar har vi hjälpt ett antal företag med kontakter och möten som berör en eller flera kommunala myndigheter. För blivande entreprenörer har vi genomfört starta-eget kurser.

Som invånare och besökare i Alingsås så hoppas jag att du uppskattar det som staden erbjuder. Vår turistbyrå hade 5000 besökare under sommarmånaderna, det har varit full aktivitet och kommers i staden vid de aktiviteter och evenemang, till exempel Potatisfestivalen, Sommaronsdagar, Fikavandringar, Light Night Shopping, Julmys, Tomteparaden med flera som vi arrangerat. Allt detta skapar attraktiva upplevelser för människorna i staden och lockar konsumenter till stadens företag inom handel och besöksnäring. Det är många som berättar hur mycket de uppskattar den mysiga miljön och det breda utbudet. Tillsammans med Turistrådet och Handelns utredningsinstitut ska vi försöka få fram siffror på hur mycket omsättning aktiviteterna genererar för Alingsåsföretagen. Vi vet att handeln ökar och utvecklas väl i Alingsås.

Så slutligen – är kunderna nöjda? Ja många, men inte tillräckligt många. Vi får mycket positiv återkoppling på det vi gör, men vi har en resa att göra för att skapa ett bra upplevt företagsklimat och en kommunal service som företagen är nöjda med.

Skapar vi värde för skattebetalarna? Ja, det är en bra och nödvändig investering i platsvarumärket Kaféstaden Alingsås – the Capital of Fika och för att Alingsås ska vara en attraktiv näringslivskommun. Vi har ännu inga siffror på vilket ekonomiskt värde som skapas men vi vet att en attraktiv stad drar till sig människor (invånare, företagare och besökare). Vår budget från kommunen ligger på runt åtta miljoner kronor per år som vi sedan växlar upp med extern finansiering från bland annat Sparbanksstiftelsen, Alingsås handel, Fastighetsägarna, EU-medel och företagspartners i olika projekt och evenemang.

Vi ser genom vårt arbete till att kommunen och näringslivet samverkar för tillväxt i befintligt näringsliv, nyetableringar i Alingsås, god tillgång till kompetens och en hög självförsörjningsgrad. Vidare så skapar och marknadsför vi tillsammans med andra aktörer aktiviteter och evenemang som ökar Alingsås attraktivitet och genererar ökade intäkter för företagen.

Teamet på Alingsås Business Center kommer att tillsammans med representanter från näringslivet, föreningslivet och kollegorna inom kommunen att fortsätta arbetet mot vår vision ”I en föränderlig värld är Alingsås mötesplatsen där individer och verksamheter växer och smarta idéer blir verklighet” och för att Alingsås ska finnas på allas ”Bucket list”. 

God fortsättning förresten!
Magnus Thordmark

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher