Arkivbild: MIKEY LENNARTSSON
– INITIATIVET mottogs väl. Vi lyckades uppnå samförstånd hur utmaningarna och lösningarna kan och bör se ut, säger Joakim Järrebring (S), om Byggpakten.

Byggpakten rivs upp

Alingsås

Det blir inte några fler dialogmöten mellan fastighetsägare, byggherrar och kommunen inom Byggpakten.
Kommunalråd Järrebring (S) menar att det är ett hot mot bostadsproduktionen på sikt. Kommunalråd Filipsson (M) menar att det är ”precis tvärtom”.

I måndags antogs kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2017-2019. Och efter maktskiftet i höstas är det med Alliansen framtidsambitioner som kommunstyrelsen nu styrs.

De rödgröna i församlingen vägrade dock delta i beslutet, något de motiverar i en tämligen omfattande protokollsanteckning. En av de saker som de rödgröna slår ned på är, vad de anser vara, en oro över kommunens framtida dialog med fastighetsägare och byggare. Detta eftersom kommunstyrelsen nu avslutar dialogarbetet inom ramen för Byggpakten, ett dialogarbete som syftar till ökad bostadsproduktion.

Läs mer i lördagstidningen:

  • Järrebring om byggpaktens betydelse
  • Politiker oense om vad som händer nu
  • Så säger Fastighetsägarna

Läs mer i pappers-AT och eAT »

  • Mårten Öhman
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.