Skolpersonal får inte bedöma ålder

Alingsås

Barn- och ungdomsförvaltningens personal ska inte skriva intyg med åldersbedömningar för ensamkommande flyktingbarn. Det har förvaltningschef Cecilia Knutsson bestämt.
– Vi har ingen kompetens att åldersbedöma våra elever, säger hon.

En insändare här på AT:s webb har nyligen uppmärksammat Alingsås barn- och ungdomsförvaltnings nya giv vad gäller vad skolpersonal ska och inte ska göra för ensamkommande flyktingbarn.

Beslutet som tagits av förvaltningschef Cecilia Knutsson är ett slags klargörande, om än inte helt glasklart.

– Vi ska inte skriva rekommendationsbrev eller intyg om enskilda elever. Vi ska göra en kunskapsbedömning och lämna ut information som rör utvecklingssamtal, det har jag kommunicerat med skolledningen, säger hon till AT.

Vilket är behovet av beslutet?
– Det uppstår många svåra situationer på skolorna. Det handlar om att personal undrar om de måste svara på önskemål att skriva intyg, skolan får olika förfrågningar om elevers mognad och redlighet. Vi har ingen kompetens att åldersbedöma våra elever, vi kan svara om betyg och utvecklingssamtal, säger Cecilia Knutsson.

Att engagera sig privat på sin fritid har hon inga synpunkter på, men frågan som inte riktigt blir besvarad är hur kommunen ser på om en lärare skriver intyg på sin fritid med hänvisning till sina erfarenheter från sin arbetsplats.

– Du får inte använda din yrkestitel.

Blir det en arbetsrättslig fråga om man gör det?
– Det kan jag inte uttala mig om.

Cecilia Knutsson menar att skolan inte kan ägna sig åt godtyckliga bedömningar där elever riskerar få olika behandling.

– Då kan vi behandla dem rättsosäkert, säger hon.

Läs mer i torsdagstidningen:

  • Beslutet kritiseras: ”Kallhamrat och rättsosäkert”

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.