PHILIP MAURITZSON
Dialog. Företagarna Alingsås träffade politiker och tjänstemän och berättade om vilka förväntningar man har på kommunen.
PHILIP MAURITZSON
Dialog. Företagarna Alingsås träffade politiker och tjänstemän och berättade om vilka förväntningar man har på kommunen.

Företagarna ställer krav på kommunen

Alingsås

Flera nya trafiklösningar, mer samordning kring företags kompetensbehov och en översyn av upphandlingsarbetet.
Det kräver nu Företagarna Alingsås av kommunen.

Företagarna har kommit ut med sin senaste enkät bland lokala näringsidkare. Här beskriver de hur de upplever förutsättningarna att driva företag i Alingsås.

Glädjande är att 60 procent av företagen som har anställda anger att de behöver utöka sin personalstyrka under 2017. Men möjligheten att rekrytera är svårt enligt rapporten.

– Det här är fjärde gången vi gör den här undersökningen. Kompetensförsörjning är ett tema som återkommer, likaså samspelet mellan företag och förvaltning, säger Företagarna Alingsås ordförande Ken Petersson.

Till dialogmötet med kommunledningen hade Företagarna också sammanställt en handlingsplan på tio punkter, vilka går att läsa om nedan.

– Jag krokar arm i alla delar av den här handlingsplanen. Det här är områden vi jobbar med, lovar kommunalråd Daniel Filipsson (M).

Företagarna Alingsås krav på kommunen:

  • Lös den kaotiska trafiksituationen i Alingsås vid Göteborgsvägen och Stråhles allé, Boråsvägen, in och ut från centrum under järnvägen och i korsningen Stationsgatan/ Victoriagatan.
  • Påbörja Norra Länken snarast.
  • Samordna behoven hos företagen för en effektiv kompetensutveckling av personalen.
  • Bredda utbudet inom yrkesprogrammen på gymnasienivå.
  • Fler riktade kommunala insatser i Bjärkeområdet för att underlätta etablering och utveckling av företagande.
  • Inrätta en företagslots som kan hjälpa nyföretagare och företag som vill etablera sig i Alingsås kommun.
  • Se över kommunens sätt att handla upp varor och tjänster. ”Som man frågar får man svar”
  • Svaren i kommunrankingar och övriga undersökningar är entydiga: En gång för alla – ta tag i bemötande och attitydfrågan från kommunens tjänstemän och politiker.
  • Se över rutiner och processer vad gäller handläggning av ansökningar hos de kommunala förvaltningarna. Målet bör vara en så snabb och smidig handläggning som möjligt för alla parter.
  • Gå från ord till handling gällande byggpakten.
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher