Foto: MÅRTEN ÖHMAN
– DET ÄR EN TUFF situation överallt, vad gäller personal och vårdsituationen. Men vi försöker göra vårt bästa och följa de riktlinjer som finns, säger Brita Eklund, överläkare.
Foto: MÅRTEN ÖHMAN
– DET ÄR EN TUFF situation överallt, vad gäller personal och vårdsituationen. Men vi försöker göra vårt bästa och följa de riktlinjer som finns, säger Brita Eklund, överläkare.

Strokevården får erkännande – igen

Alingsås

För femte gången på sex år har Alingsås lasarett fått ett erkännande för sin goda strokevård.

Det är kvalitetsregistret Riks-Stroke som delar ut pris varje år och Alingsås lasarett fortsätter att ligga i topp bland strokevården i Sverige.

Det aktuella erkännandet, som gäller för den vård som gavs 2015, gäller alla på sjukhuset som arbetar med patientgruppen, såsom akutmottagningen, röntgenavdelningen, laboratoriet, intensivvårdsavdelningen och rehab.

– Det är en tuff situation överallt, vad gäller personal och vårdsituationen. Men vi försöker göra vårt bästa och följa de riktlinjer som finns, säger Brita Eklund, överläkare.

På Alingsås lasarett har man ett kontinuerligt arbete med att höja personalens kompetens, enligt Eklund.

– Vi har en engagerad personal, säger Anna Lindh, tf avdelningschef.

Avdelning 9 på Alingsås lasarett tar i snitt emot 250 strokepatienter per år, samt 70-80 patienter som drabbats av så kallade TIA-attacker. På avdelningen återfinns ett brett spann av kompetenser, som arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, rehabundersköterskor samt även läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare.

– Vi arbetar nära varandra. Ett plus ett blir tre när vi jobbar i team, säger Eklund.

Hur länge stannar patienterna hos er?
– I genomsnitt är det 12 dagar, men det kan variera mycket, säger Eklund.

Hur tror ni strokevården kommer att utvecklas i framtiden?
– Om man ska måla med stora penseldrag så handlar det om hur man ska undvika stroke med förebyggande arbete, säger Eklund.

Patienterna som kommer till avdelning 9 har redan drabbats av en stroke. Men efter behandling erbjuds de redan idag så kallad sekundärprevention, en medicinsk behandling som ska minska risken att de ska drabbas igen. Vidare görs även en lokal uppföljning efter tre månader.

– På nationell nivå görs också en årsuppföljning, säger Lindh.

Men, tillstår Eklund och Lindh, mer skulle kunna göras när det kommer till den mentala uppföljningen.

– Det kanske inte finns resurser till det psykosociala stödet, säger Eklund.

Läs mer i torsdagstidningen:

  • Jean fick stroke – hyllar personalen

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher