Foto: LEONORE NORDIN
Eva Book, enhetschef för företagshälsan, Carina Waller, huvudskyddsombud, Jennie Norlander, avdelningschef och Carin Carlehed, HR-specialist.
Foto: LEONORE NORDIN
Eva Book, enhetschef för företagshälsan, Carina Waller, huvudskyddsombud, Jennie Norlander, avdelningschef och Carin Carlehed, HR-specialist.

Nya grepp i satsning mot ohälsa

Alingsås

Flera nya arbetssätt har utvecklats i forskningsprojektet FHV Nysam, ett samarbete mellan Alingsås lasaretts HR-avdelning, företagshälsan och lasarettets chefer.

Syftet med projektet var bland annat att sänka sjuktalen. Alingsås lasarett är en av sex organisationer Västra Götalandsregionen som deltagit i det. I Alingsås valde man att skapa en arbetsgrupp som bestod av personal från HR, fyra avdelningschefer och representanter för företagshälsan. Syftet var att ta ett nytt och enhetligt grepp på just arbetsmiljöfrågor.

– Vi ville utnyttja olika kompetenser bättre, och lära oss att använda företagshälsan som en strategisk instans, säger Carin Carlehed, HR-specialist.

– Effekten av mötena blev också att vi fick en gemensam bild av läget och därmed kunde göra klokare saker, säger Eva Book, enhetschef för Företagshälsan.

Projektet drog igång hösten 2013 och avslutades 2016. Men mötena mellan de olika instanserna fortsätter. Gruppen har utvecklat flera nya arbetssätt som nu används av hela lasarettet. Bland annat har man utbildad förflyttningsombud, som lär ut hur man enklast förflyttar patienter. Man har också förbättrade rutiner för att följa upp korttidsfrånvaro. Dessutom görs regelbundet hälsoanalyser på samtliga avdelningar.

Läs mer i lördagstidningen:

  • ”Värdefullt vara med i gruppen”
  • Facken inte inbjudna
  • Stödsamtal minskar stressen

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher