Foto: LEIF DANIELSSON
Det närmar sig ett avgörande för vindkraftsetableringen på Rödeneplatån och frågan är hur stor vikt Mark- och miljödomstolen kommer att lägga på fiskgjusens levnadsförutsättningar.

Snart ska vindkraftsparkens öde avgöras

Alingsås

I början av juni ska mark- och miljödomstolen ha sammanträde i Alingsås. Mötet kan avgöra om det blir någon vindkraftsetableringen på Rödene.

Eolus Vind har redan fått nej för sin tilltänkta vindkraftsetablering i Lärkeskogen. Vid årsskiftet fastslog Mark- och miljööverdomstolen det faktumet.

Nu återstår Nordisk Vindkrafts planer på Rödeneplatån.

Ja till tretton verk

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har sagt ja till 13 vindkraftsverk. Det tycker bolaget är för lite, ursprungstanken var 20 verk. Närboende och Naturskyddsföreningen tycker tvärtom att länsstyrelsen varit för givmilda, då man motsätter sig vindkraftsetableringen. Båda parter har överklagat miljö­prövningsdelegations beslut.

Närmast vill Mark- och miljödomstolen höra synpunkter från vindkraftsbolaget, närboende, kommunen och länsstyrelsen. Ett möte är planerat i Alingsås den 8 juni, som kommer ligga till grund för en dom.

När det handlade om Lärkeskogen var fiskgjusens levnadsförutsättningar avgörande för domstolens resonemang.

Handlade om fiskgjusen

Domstolen gick emot länsstyrelsen som tidigare godkänt fyra vindkraftsverk.

– Det stämmer att det huvudsakligen var fiskgjusen det handlade om. När det gäller Rödene så avslog vi sju verk och det var på grund av en kombination av fiskgjuse, strandskydd och synpunkter från Försvarsmakten, berättar Lena Niklasson, handläggare på länsstyrelsen.

Nu blir det intressant att se om domstolen återigen prioriterar fiskgjusen vad gäller den angränsande vindkraftsparken på Rödene.

– Jag vet att det är en fråga som diskuteras. Fiskgjusen ska man ta hänsyn till, men vi tycker att vi lagt oss på rätt nivå, säger Lena Niklasson.

Mark- och miljödomstolen noterar i sin dom om den tidigare tilltänkta vindkrafts­etableringen i Lärkeskogen att fiskgjusen är, liksom alla i Sverige vilt förekommande fågelarter, skyddad enligt artskyddsförordningen. Skyddet innebär att det är förbjudet att skada eller störa fåglarna eller deras fortplantningsområden och viloplatser.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.