Socialsekreterare sågar sin chef

Vårgårda

Arbetsmiljöverket har den senaste tiden utrett socialsekreterarnas arbetssituation i Vårgårda. I en egen skrivelse riktar de hård kritik mot sin arbetsmiljö och närmaste chef, Marika Kokkonen.
– Vi tar jätteallvarligt på det här, försäkrar socialchef Eva Wendefors.

I mars, mitt i Arbetsmiljöverkets utredning av socialförvaltningens arbetsmiljö, kom några av de anställda på individ- och familjeomsorgen (IFO) med en egen skrivelse. Skrivelsen baseras på intervjuer med 15 av de 20 anställda på avdelningen och har lämnats till Arbetsmiljöverket, arbetsgivaren och politiker.

Det är sju sidor hård kritik – mot arbetsmiljön och framför allt mot enhetschefen Marika Kokkonen. I skrivelsen utmålas hon som en person som tar lite eller ingen hänsyn till personalens pressade situation.

Arbetsbördan är tung och omsättningen på personal stor, och det verkar dessutom finnas stora brister i kommunikationen. Flera av socialsekreterarna anser att Marika Kokkonen är svår att få tag på och sällan är på plats.

De upplever att det råder en envägskommunikation mellan henne och de anställda, som bygger på att hon lämnar besked. ”Jag har inget förtroende för min chef, denne lovar mycket, men det blir aldrig som hon säger”, uppger en anställd i skrivelsen.

Stötande ordval

Flera av de anställda på IFO upplever att deras chef inte bryr sig om hur de mår eller gör något för att lätta på arbetsbördan, trots att den resulterat i långtidssjukskrivningar för vissa. ”Det finns ingen värme eller empati överhuvudtaget. Jag känner mig inte det minsta värdesatt”, säger en anställd.

Några av socialsekreterarna ska också ha reagerat på Kokkonens inställning till Vårgårda kommun och på hennes ordval i vissa sammanhang. Bland annat ska hon på ett arbetsplatsmöte ha sagt: ”Ja, vad ska vi göra med vår lille negerpojk.”

”Rutiner har fallerat”

Socialchefen Eva Wendefors försäkrar att hon ser allvarligt på kritiken. Hon hymlar inte med att arbetssituationen är pressad för de anställda på individ- och familjeomsorgen och att omsättningen på socialsekreterare är hög där liksom i många andra kommuner i Sverige.

– Rutiner har fallerat på grund av det. Men nu är de fulltaliga här i Vårgårda och det är först när alla är på plats man kan börja jobba på att få struktur.

Hur reagerade du när du fick se skrivelsen?
– Kritiken som finns där är i många delar allvarlig. Men den borde ha tagits upp på APT-möten och det har inte gjorts. Då blir det fel. Det finns saker där som är sant, det finns saker där som inte är sant och det finns saker som är tillskruvade.

Vad är sant då?
– Introduktionen för nyanställda brister. Där behöver vi ha mer ordning och struktur. Det har vi själva sett.

Hur ser du på kritiken mot Marika Kokkonen?
– Bara att det finns en tillitsbrist är ju en allvarlig sak. Sedan finns det mycket goda saker som skrivelsen inte tar upp. Vi har faktiskt ökat personalstyrkan sedan Marika började. Det tycker jag är en styrka hos en chef, att hon kommer till mig och säger att hon behöver mer pengar för att kunna anställa fler. För mig säger det att hon ser personalens behov och därför har hon mitt förtroende.

Läs mer i torsdagstidningen:

  • Marika Kokkonen svarar på kritiken
  • Arbetsmiljöverket tar inte ställning i konflikten
  • Brister i arbetsmiljön måste åtgärdas

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher