Mattias Olsson (M), Agneta Lindberg (C), Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef, Tony Willner (S) och Bengt Hilmersson (C) vill att samhällets aktörer är med och utvecklar Vårgårda från tätort till småstad.
Mattias Olsson (M), Agneta Lindberg (C), Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef, Tony Willner (S) och Bengt Hilmersson (C) vill att samhällets aktörer är med och utvecklar Vårgårda från tätort till småstad.

Vårgårda ska bli en småstad

Vårgårda

Kommunen har inlett arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för tätorten. Man välkomnar synpunkter på hur centrala Vårgårda ska se ut från alla samhällets aktörer – allmänhet, näringsliv, föreningar med flera.

Utgångspunkten i arbetet är kommunens tillväxtvision, att nå 13 000 invånare år 2027.

– Vi ska bereda möjligheten att bygga bostäder, utveckla handeln och skapa förutsättningar för näringslivet, säger kommunfullmäktiges ord­förande Mattias Olsson (M).

Att utveckla centrum och järnvägsområdet ligger rätt i tiden. E20 ska byggas ut till motorväg, näringslivet blomstrar, invånarantalet växer etc.

– Flera projekt pågår i tätorten. Nu ska vi se till helheten och lägga grunden för Vårgårdas framtid, säger Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef.

Parallellt med FÖP pågår centrumutvecklingen, plan­program för bostäder på Fagrabo och utveckling för Kyllingsån. Allt detta bakas sedan in i den fördjupade översiktplanen.

Läs mer i torsdagstidningen:

  • Vårgårdas plusvärden
  • Så kan småstaden se ut om några år – se skissen
  • Flera dialogmöten i vår

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher