Arkivbild: BOSSE ÅSTRÖM
En handlingsplan för ekonomin har presenterats på Rådhuset. Men vad den innehåller vill inte politikerna säga ännu.
Arkivbild: BOSSE ÅSTRÖM
En handlingsplan för ekonomin har presenterats på Rådhuset. Men vad den innehåller vill inte politikerna säga ännu.

Ekonomin i kris – ny plan görs

Alingsås

Mörka moln hopar sig på den kommunala ekonomihimlen. Först socialnämnden där underskottet väntas bli 52,3 miljoner kronor i år. Och därefter barn- och ungdomsnämnden som kan gå närmare 8 miljoner kronor back.

En handlingsplan har tagits fram. Men kommunalråden vill inte säga något om vad den innehåller.

Det är oroligt i den kommunala ekonomin. Och på onsdagen bjöds samtliga nämnder och bolags styrelser in till kommunstyrelsens arbetsutskott, där en handlingsplan presenterades. Vad planen innehåller ger dock kommunalråden Daniel Filipsson (M) och Joakim Järrebring (S) inga besked om förrän tidigast nästa vecka.

AT har tidigare skrivit om att socialnämndens prognos för 2017 är ett minusresultat på runt 50 miljoner kronor, färskaste siffran är dock 52,3 miljoner kronor.

Och nu läggs ytterligare sten till bördan då barn- och ungdomsnämnden flaggar för ett minusresultat. Barn- och ungdomsnämndens prognos för i år är minus 4,75 miljoner kronor. Men detta är under förutsättning att närmare 3,2 miljoner kan tas i anspråk från kommunens centrala flyktingfond. Om så inte kan ske är underskottet på drygt 7,9 miljoner kronor.

Av detta totala underskott kan 5,7 miljoner kronor hänföras till fler nyanlända kommunplacerade barn och ungdomar. I övrigt handlar det om kostnader för förskolebarn och elever som går i skolan i andra kommuner, och i fristående verksamhet i kommunen, och i anslutning till det en för hög personalkostnad i förhållande till barn- och elevantalet.

Läs mer i torsdagstidningen:

  • Klarar inte av allt på egen hand
  • Tystlåtna kommunalråd
  • Barn- och ungdomschefen om underskottet

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher