Foto: STEFAN SAMUELSSONHär ska byggas en ny skola, som ersättning för Vårberg i förgrunden och Kesberg i bakgrunden.
Foto: STEFAN SAMUELSSON
Här ska byggas en ny skola, som ersättning för Vårberg i förgrunden och Kesberg i bakgrunden.

PEAB partner för skolbygget

Vårgårda

Tilldelningsbeslutet vem som blir kommunens partner vid byggandet av den nya skolan, som ska ersätta Vårberg och Kesberg, är fattat. Efter utvärdering har kommunen kommit fram till att det blir PEAB AB.

Avtalet har en så kallad spärrtid på 10 dagar. Under denna tid kan andra aktörer överklaga beslutet.

– Vi kommer att bygga den nya skolan i form av partnering, som blir en allt vanligare form, säger Sören Andersson, chef för samhällsbyggnadskontoret.

Tanken med partnering är att, i detta fall PEAB AB, kommer in tidigt i projektet. Det gör att företagets erfarenheter och kompetenser kommer till nytta på ett annat sätt än vid traditionella entreprenader.

Tillsammans med bland andra ansvariga för kommunens skol- och fastighetsfrågor, kan man tillsammans föra arbetet framåt genom att ta tillvara på varandras kunskaper och yrkesskicklighet. Det gör att antalet missförstånd minimeras och chansen att hitta kreativa lösningar ökar. Det blir en win-win-situation.

Initialt tittar man på mjuka värden. Några definitiva kostnader är inte klara, men skolan budgeteras till 130 miljoner kronor.

– Vi är i ett tidigt skede och har ännu inte ritat skolan, säger Sören Andersson.

Efter en tid kommer parterna, Vårgårda kommun och PEAB AB, att skriva ett byggavtal. Då har man också diskuterat vilka konsulter och underleverantörer som kan bli aktuella.

Ett så omfattande bygge tar tid, men tidplanen för skolan ligger fast.

– Får vi en god process utan några omtag räknar vi med byggstart i början av 2018. Målbilden är att skolan ska vara klar att tas i bruk höstterminen 2019, säger Sören Andersson.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher